Google Website Translator

vrijdag 11 december 2015

Columbia voorzien van roestvrij stalen tanks.

Inspelend op de hogere kwaliteitseisen, waaraan tankschepen die dierlijke en plantaardige produkten vervoeren, is de Columbia voorzien van roestvrij stalen tanks. Tevens is bij deze ombouw het laadvermogen vergroot, zegt D.A. van Doorn, direkteur van Van Ommeren Binnentankvaart (V.O.B.T.V.). 

De tanker Columbia voor dat de ombouw plaats vond foto A. Aartsen

“Wij hebben" zegt D.A. van Doorn, deze investering in de ombouw van de Columbia bewust gedaan omdat door de ontwikkelingen in de eetbare oliewereld steeds hoogwaardiger eisen aan tankschepen worden gesteld. Doordat het transport van geraffineerde olie produkten verder toeneemt, worden ook de reinheidseisen voor de tanks steeds hoger. Kijken we naar de exploitatiekant, dan blijkt dat roestvrij stalen tanks bij het wisselen van de lading sneller en makkelijker schoongemaakt kunnen worden. Dit levert een hogere turn-around van het schip op. Dat zijn in feite de belangrijkste redenen om in deze ombouw te investeren. Daar komt nog bij dat we de ombouw eind ‘94 tegen gunstige condities konden laten uitvoeren. De werven hadden in die periode te maken met een dip in hun orderportefeuille. Ik beschouw de ombouw als een typisch anti-cyclische investering. We spelen in op de eisen uit de markt, we verbeteren de exploitaties we voeren de kneedbaarheid op, en we doen het in een periode waarin dat relatief weinig kost. Dat is nu een typisch voorbeeld van iets dat je als concern kunt doende rekenwerk verricht om onze doelstellingen te kunnen bereiken. We zijn met de kapitein van de Columbia, twee van zijn collega's, de nautische en de commerciële man van ons hoofdkantoor, en het hoofd Operationele Dienst om de tafel gaan zitten. Deze groep van deskundigen heeft het hele concept van de ombouw nog eens goed doorgenomen. De drie kapiteins hadden elk, op basis van hun eigen ervaringen, ontwerpen gemaakt. We hebben deze ontwerpen, die vooral betrekking hadden op het Ieidingsysteem, in elkaar geschoven. Op die manier kregen we het optimale Ieidingsysteem tegen een zo laag mogelijke prijs. In theorie kunnen we elke tank apart Iaden en lossen. Omdat we hiervoor maar één pomp gebruiken, is de volgorde van de te lossen produkten erg belangrijk. Zo nodig moet het leidingsysteem tussendoor schoongemaakt worden.'' Nadat diverse werven op de ombouw hadden ingeschreven, viel de keuze uiteindelijk op Kooyman uit Zwijndrecht. Alvorens aan de ombouw kon worden begonnen, zijn eerst bij een sloperij met behulp van een kraan  de twee tankblokken, met in totaal twaalf tanks, uit het schip gehesen. Vervolgens werd de Columbia bij V.O.T.T. Vlaardingen schoongemaakt.
Met behulp van een kraan zijn de oude tankblokken uit
het schip gehesen

Optimaal leiding systeem
De Columbia had eigenlijk met haar 950 ton een wat ongelukkig draagvermogen. De tankinhoud bedroeg 1100 kubieke meter. Net iets te weinig om handelspartijen van 1000 ton te kunnen meenemen. De eisen voor de ombouw bestonden dan ook uit het vergroten van het draagvermogen tot 1000 ton en van de tankinhoud tot 1200 kubieke meter. Daarnaast wilden we zo veel mogelijk van het oude schip intact laten. Er is dus wel eerst het nodige rekenwerk verricht om onze doelstellingen te bereiken.

Sophisticated
Tijdens het verwijderen van de oude tanks en het schoonmaken van het schip werd in de constructiehal van Kooyman al hard gewerkt aan de bouw van twee nieuwe tankblokken, met in totaal acht roestvrij stalen tanks. Doordat de bouw van de tanks al van te voren was voorbereid, is de Columbia eigenlijk maar heel kort uit de vaart geweest. Qua timing in de ombouw heel efficiënt gebeurd. Het schip is maar zes tot zeven weken uit de vaart geweest. Dat is maar een heel korte tijd voor zo'n drastische ingreep. Met de voorbereidingen voor de ombouw zijn we pas medio dit jaar gestart. De nieuwe tanks steken een stuk boven het dek uit. Uiteindelijk zijn ze iets hoger geworden dan we gedacht hadden, maar dit was nodig om aan alle stabiliteitseisen te kunnen voldoen. Uiteindelijk is de Columbia weer een heel ''sophisticated'' schip geworden, met alles aan boord om in de top van de transportmarkt voor eetbare oliën en vetten mee te kunnen draaien. We zullen, als de tijd daarvoor rijp is, ook andere schepen die in deze sector actief zijn, gaan moderniseren'', aldus directeur Van Doorn, die er aan toevoegt dat de markt voor het transport van eetbare oliën en vetten relatief klein is. Samen met de Columbia zijn er nu zo'n zestig schepen in deze sector actief. Het vaargebied van de omgebouwde tanker strekt zich uit tussen Antwerpen, Rotterdam en Amsterdam, als- mede het Rijngebied.

Na de verbouwing foto A. Aartsen
bron: Van Ommeren Journaal 10 december 1994