Google Website Translator

Historie Alvracht en Elbe

Boek  Algemeen Vrachtkantoor en Elbe
Voorwoord.
Ben te water gelaten op 31 juli 1953 en gelijk gaan varen op het sleepschip Eduard met schipper Passmann, want daar werkte mijn stiefvader op als matroos, maar dat was niet voor lang, want toen zijn we verhuisd naar de Geran een sleepschip van Gerard Gommers uit Dordt. Daar heb ik tot 1960 aan boord gewoond, toen moest ik naar de lagere school. Dus ging ik inwonen bij mijn opa en oma.
In 1968 op 4 augustus ben ik begonnen met werken op de Hendrika Johanna F van Hennie Fongers, want daar was mijn stiefvader inmiddels schipper op geworden. Op 9 augustus 1971 naar het Algemeen Vrachtkantoor NV op de Alvracht 17 (I) als matroos. In 1985 aflosschipper geworden en in 1987 als vaste schipper op de Alvracht 8 (II) en in 1990 tot 2000 op de Alvracht 16, toen nog 1 jaar als aflosschipper. Na bijna 33 jaar varen ben ik gestopt, en in 2001 begonnen als operator op de Vopak terminal in Vlaardingen en sinds 2014 gepensioneerd. Ik hoop dat door dit boek er toch nog iets van de mooie historie van het Algemeen Vrachtkantoor en Elbe bewaard blijft.
Ook wil ik al mijn ex-collega’s en Jan van ‘t Verlaat speciaal bedanken voor de gegevens en foto’s die ik heb gekregen bij het maken van dit boek.
Mijn eerste schip als matroos, de Hendrika Johanna F, foto ©Harry de Groot
Eén zorg minder!
Uw totale physieke distributie in één hand met één document!
Dat is het resultaat wanneer u gebruik maakt van de diensten 
van de Transport Groep Alvracht. Wij weten welke stringente 
eisen gesteld worden aan het transport in het hele industriële 
terrein. Wij hebben alle vervoermiddelen voor de aanvoer van 
ruwe grondstoffen, voor transport van stukgoederen, voor transport
de opslagruimte voor uw gereed product en het distributieapparaat.

Wat is de Transport Groep Alvracht?

Algemeen Vrachtkantoor B.V. kan een scala van diensten aanbieden, variërend van het controleren in de ruimste zin deswoords van alle koopmansgoederen, van scheepsagenturen en van alle overige expediteurswerkzaamheden tot groupage -vervoer en luchtvracht.
Algemeen Vrachtkantoor verzorgd alle voorkomende behandelingen en transporten in de havengebieden en is gespecialiseerd in eetbare oliën en vetten, granen, oliehoudende zaden en veevoeders. Algemeen Vrachtkantoor is in deze sectoren al gedurende 60 jaar bekend als één van de grootste maatschappijen in Nederland. De ,,know-how" van Algemeen Vrachtkantoor omvat eveneens de behandeling van stukgoed. Inkomende en uitgaande ladingen worden door Algemeen Vrachtkantoor volledig behandeld.
Binfürst Autotransport B.V. heeft de beschikking over een wagenpark voor tankvervoer, vriesvervoer en het vervoer van stukgoed. Binfürst is thuis in Nederland en in heel Europa.
Van Oeveren Expeditie- en Veembedrijf B.V. biedt een dienstenpakket aan voor de physieke distirbutie van uw goederen in Nederland en in samenwerking met ons zusterbedrijf S.B.T. N.V./S.A. te Brussel voor het Benelux gebied.

In 1918 werd door de dhr. Anton Jürgens het Algemeen Vrachtkantoor NV opgericht met de taak “het uitoefenen van het reders-cargadoors en expeditie bedrijf en alles wat daarmee in den ruimste zin verband houdt”.
Hij had toen al de wetenschap dat de aanvoer van de ruwe grondstoffen naar zijn margarinefabriek in Oss, een gespecialiseerd en een gewaarborgd vervoer moest zijn.
Dhr. Simon van den Bergh die ook in Oss zijn eerste margarinefabriek had, is later verhuist naar Rotterdam. Hij heeft aan de Nassauhaven de Van Den Bergh margarinefabriek gevestigd. Deze staat nog steeds bekend als de Blue Bandfabriek.
Zodoende waren er in die tijd een aantal sleeptankschepen op de rivier waar te nemen onder de naam van: Jürgens 2 etc. en Van Den Bergh III etc. In 1927 fuseerde de bedrijven van deze heren tot Margarine Unie.
Het was dan ook een logische stap toen de twee margarine fabrikanten fuseerden, dat het Algemeen Vrachtkantoor NV een taak toebedeeld kreeg in het vervoer van alle grondstoffen. Twee jaar later in 1929 fuseerde de Margarine Unie met de Engelse zeepfabrikant Lever Brothers en zo ontstond Unilever. In een later stadium werden de namen van deze schepen (toen de fusie tussen de Margarine-Unie en Lever Brothers een feit was) veranderd in: Unilever 1 etc. In 1932 had de Alvracht in totaal 9 Unilever sleeptankschepen tot haar beschikking. In de jaren 1932/1936 werd successievelijk de naam Unilever 1 etc. veranderd in Alvracht 1 etc.
De periode van 1936 tot en met 1965 is voor het Algemeen Vrachtkantoor NV rustig verlopen. Er werden tankers bijgebouwd, vanwege de toenemende vervoersstroom en uiteraard verdwenen er ook een aantal kleinere schepen die vervangen werden door grotere. Alvracht heeft vanaf de jaren 1929 tot 1960 ook tankcoasters gehad die veelal op Engeland voeren. In het begin van de jaren zestig werden er vrachtsleepschepen aangekocht om ook in de toevoer van granen om voor de Unilever fabrieken vervoerszekerheid te geven, deze schepen werden eind ’70 jaren vervangen door duwbakken. Vooral eind jaren ’70 en begin jaren ’80 werden er diverse tank en vrachtschepen aangekocht en omgebouwd. Zoals de Alvracht 11 (II), Alvracht 10 (II), Alvracht 12 (II), Alvracht 8 (II) en Alvracht 9 (II), in die laatste 2 werden de tanks van de Alvracht 5 en 6 ingebouwd. Dit was de tweede reeks schepen met oude namen.
De Alvracht schepen voeren veel ruwe producten vanuit Vlaardingen en Pernis naar Unileverfabrieken in Duitsland, zoals Sunlight-Rheinau, Estol-Mannheim en Union-Kleve waar meestal alleen gelost werd.
Hier onder enkele laad en losplaatsen, zoals de
Unimills Zwijndrecht.
Alvracht 20 met langzij de 19 en daarvoor de 12 in de Fedex kleuren.
Union-Merksem (BEL)
De voormalige Alvracht 16 als Caucasia, lossend partijen oliën en vetten.
Unichema-Gouda (NLD)
De voormalige Alvracht 15 als Clivia in Gouda.
Gelost en geladen werd er bij de Unilever fabrieken VDO-Mannheim, Ôlwerke Germania in Emmerich en er werd veel geladen bij Oliefabriek Spyck, waar af en toe lading gelost werd als het laag water was op de Rijn en de schepen niet meer in Kleve konden komen, die lading werd dan met tankwagons naar Union-Kleve gebracht. In België werd er gevaren naar de margarinefabrieken Union in Merksem en Baasrode. En er werd in Antwerpen vaak palmpitolie terug geladen uit zeeboten voor Nederland, deze zeeboten van de C.M.B. kwamen uit Zaire het voormalige Belgisch Kongo. In Nederland werden er veel ruwe olieproducten gevaren naar de Verenigde Oliefabriek Zwijndrecht, het latere Unimills, die de olie half raffineerde en die de schepen dan weer laden voor Unilever met bestemming België en Duitsland. Er werd ook veel geladen bij de V.O.Z. voor de Blue Band in Rotterdam, zoveel zelfs dat er schepen in de continuvaart daar naar toe voeren, dat waren in een ver verleden de Alvracht 14 (I), Alvracht 5 en Alvracht 18.

Busje om monsters van ladingen op te halen in het Rotterdamse havengebied.
Alvracht was een van de eerste rederijen die al in de jaren ’20 schepen hadden varen met losse tanks. Dat wil zeggen dubbele bodem en dubbele wanden om afkoeling van lading te voorkomen. Met onze Duitse zusterrederij Elbe hebben we in een pool gevaren die in 1965 is opgezet, om Unilever een optimale vervoerzekerheid te geven. De Duitse schepen voeren meestal tussen Emmerich en Mannheim, de Alvracht schepen naar België, grensgebied Duitsland en binnenlands. Kantoren hebben we gehad in de Rochussenstraat, toen naar de St. Jobsweg in Rotterdam verhuisd en de laatste paar jaren in Barendrecht.
We hebben natuurlijk ook directeuren gehad zoals dhr. van Blommenstein bovenste foto aan het roer van de splinternieuwe Alvracht 17 (I), dhr. E. Blom in de voor hem zo karakteristieke houding, en hier beneden onze laatste directeur dhr. E. M. de Geus in een gerelaxte houding tijdens een personeelsfeest in oktober 1987.


Het nieuwe kantoor in Barendrecht.

De Transportgroep Alvracht bestond na de verhuizing op 01-01-1987 naar het nieuwe kantoor in Barendrecht uit de 3 volgende bedrijven, te weten
>Algemeen Vrachtkantoor B.V.
>van den Bergh’s Vervoersmaatschappij B.V.
>Binfürst Autotransport B.V.

De T.G.A opereerde in verschillende takken van vervoer en expeditie, zoals:                                  
>autoleasing
>binnenvaart
>factorbedrijf
>groepage
>kwaliteitscontrole
>opslag en distributie van goederen  

oude vlag

nieuwe vlag
Tot 1989 was Alvracht een dochtermaatschappij van Unilever, maar doordat de Commissie Tabaksblad in een rapport bekend maakte dat Unilever naar haar kernactiviteiten terug moest gaan, werden er vanaf die tijd diverse transport en andere activiteiten die niets met zeep en margarine te maken hadden afgestoten.
Brief van de directie aan het personeel.


Barendrecht, 6 september 1988

Geachte medewerker/ster,

Op dinsdag 6 september 1988 zal onder meer door middel ven een persbericht bekendheid gegeven worden  aan het feit dat Unilever verwacht overeenstemming te bereiken m.b.t. de overdracht van aandelen van

- Algemeen Vrachtkantoor BV en Binfurst Autotransport aan Federal Express;

- Van den Bergh's Vervoersmaatschapppij BV aan ABN Autolease BV.

De vakverenigingen en de betrokken ondernemingsraden zijn dienovereenkomstig ingelicht.

Te zelfder tijd zal bekend worden gemaakt dat Unilever eveneens verwacht overeenstemming te bereiken met Federal Express met betrekking tot de overname van de aandelen van Elbe Transportgroep.

Nu het punt bereikt is dat de naam van de vermoedelijke kopers bekend gemaakt kan worden, vangt er in het proces van overdracht van aandelen tevens een periode aan, waarbij u allen direct, dan wel via uw gekozen vertegenwoordigers, nadrukkelijker betrokken raakt.

Naar mijn persoonlijke inschatting kunnen we uiterst tevreden zijn met de kwaliteit van de vermoedelijke kopers en hun mogelijkheden de bedrijfsonderdelen uit te bouwen. Het is evenwel van belang, zowel voor de vermoedelijke kopers als voor de eigen arbeidsvoldoening van iedere werknemer, dat die inschatting onze gezamelijken overtuiging wordt aan de hand van de wederzijdse kennismaking, plannenmakerij en een vastgelegd pakket arbeidsvoorwaarden.

Nadere informatie hoop ik u te kunnen verstrekken tijdens een van de 3 informatiebijeenkomsten, die naar aanleiding van de persmededeling worden gehouden.

E.M. de Geus

Het doek viel dus in 1989 voor de Alvracht en ook voor haar Duitse zustermaatschappij Elbe Transport GmbH.
Er waren diverse kopers voor deze twee bedrijven in de markt zoals P&O, Danzas en ook Van Ommeren. Maar tot ieders verbazing werd het de Amerikaanse koeriersdienst Federal Express. Die nam het gehele AVK & Elbe-concern over van Unilever met een optie om 3 jaar vast werk voor Unilever te blijven doen. De naam Algemeen Vrachtkantoor BV werd in 1989 veranderd in Federal Express Logistic Service BV en die van Binfürst Autotransport BV in Federal Express Transport BV. Van den Bergh’s Vervoersmaatschappij BV werd toen verkocht aan ABN Autolease BV.
Elbe Transport GmbH werd veranderd in Federal Express Logistic Management GmbH.

Brief van directie.
Met betrekking tot de de integratie van Federal Express en T.G.A. zijn enkele nieuwe ontwikkelingen te melden.

Van het wagenpark zijn tot nu toe 7 combinaties gespoten in de kleuren van Federal Express.
Per 10 maart is tevens de eerste lichter, de Alvracht 9, aan de huisstijl van Federal Express aangepast.
Voor wat betreft de lichters zal de naam Alvracht worden vervangen door Fedex.
Het voornemen is om al het rijdend en varend materiaal binnen een tijdsbestek van 6 maanden te spuiten, met uitzondering van het materiaal dat dit jaar wordt vervangen.

Per 15 maart zullen op het bedrijfspand aan de Zweth neonreclames worden geplaatst.

Samen met Ronald Haneveld de nieuwe kleuren er op aan het zetten in juli 1989 in Emmerich (DEU).

Hierboven werd gesproken over de om naming van de schepen naar Fedex, maar alleen de Elbe XIII heeft de naam Fedex 1 gedragen, de andere schepen behielden hun eigen naam, omdat de naam Fedex niet gebruikt mocht worden. Tijdens Federal Express periode werd er niet veel geïnvesteerd in het bedrijf.
Adres in Rotterdam met embleem


Beschrijving wat we deden als Transport Groep Alvracht.

TRANSPORT GROEP ALVRACHT

Door concentratie van de bedrijfsonderdelen te Barendrecht is de Transport Groep Alvracht beter dan voorheen in staat een totaal concept aan te bieden op basis van de veelsoortige expertise onder een dak als expediteur, makelaar en kwaliteitsvervoerder, on line computersystemen en desgewenst ondersteund door datacommunicatie. 
Vanuit onze specialisatie van huis uit in het controleren, expediëren en vervoeren van voedingsmiddelen en grondstoffen voor de voedingsmiddelenindustrie zijn kantoorstaf en uitvoerend personeel erop ingesteld met de nodige zorgvuldigheid te werken naar gelang de eisen van het product, de kwaliteit van de overige tussenschakels in de logistieke keten en het door de opdrachtgever gewenste service niveau. 
In onze hoedanigheid als vervoerder in de binnenvaart en over de weg wensen wij als kwaliteitsvervoerder te worden aangemerkt, die ten opzichte van concurrerende ondernemingen een goede prijs/kwaliteitsverhouding biedt aan haar opdrachtgevers. Daarbij wordt de kwaliteit niet uitsluitend bepaald door de technische staat van onze bedrijfsmiddelen, maar zeker ook door een strakke tijdsplanning binnen de eisen van de opdrachtgever en een efficiënte combinatie van vervoersopdrachten. Alleen in deze zin kan kwaliteit zichzelf meer dan betalen.
Een vrijere vervoersmarkt in de E.G. zal de noodzaak versterken efficiency verbeteringen te realiseren door de beheersing van laad en lostijden en de integratie van planningssystemen van verladers en vervoerondernemingen. Daarvoor staat de Transport Groep Alvracht gereed.
Als expediteur en makelaar treden wij op namens onze opdrachtgevers om met onze marktexpertise de beste prijs/kwaliteit vervoerder te contracteren en een vlekkeloze afwikkeling van de dienstverlening te verzekeren binnen de geldende of nader overeengekomen condities. De vervoerszekerheid die daarmede geboden kan worden is groot vanwege de omvang van het ladingpakket, waarover we beschikken, alsmede in veel gevallen de potentiële inzet van eigen bedrijfsmiddelen.
Hier het laatste adres in Barendrecht na de verkoop aan Federal Express, als Federal Express hebben we hier nog 2 jaar gezeten. 

De wel heel vreemde Federal Express kleuren op de twee zusjes Alvracht 14 (II) en Alvracht 20 liggende bij wat later onze home-terminal werd.

Schoon schip maken
De Alvracht 20 varende op een nevelige dag op de Oude Maas

Op 1 januari 1992 zijn Federal Express Logistic Service BV en Federal Express Logistic Management GmbH overgenomen door van Van Ommeren Ceteco. Hieruit blijkt nog maar eens dat het Federal Express alleen maar te doen was om de Duitse distributiecentra's van de Elbe GmbH te kopen. In het begin van de Van Ommeren Ceteco overname werd de naam Federal Express van de twee boven genoemde bedrijven vervangen door Van Ommeren, later is dat Van Ommeren-Vegoil geworden.

Krantenbericht overname Fedex.

VOC praat over overname van Fedex-tankvloot 
Van Ommeren Ceteco (VOC) onderhandelt met Federal Express Corporation (Fedex) over de overname van binnentankvaartrederijen, het controle- en expeditiebedrijf en het wegvervoerbedrijf. De partijen verwachten binnenkort tot overeenstemming te komen. Ze gaan ervan uit dat de transaktie geen negatieve gevolgen heeft voor de werkgelegenheid bij de betrokken bedrijven. Bij de bedrijfsonderdelen zijn 315 mensen in dienst. VOC wil de tanktransport aktiviteiten overnemen om de positie in de vloeibare sektor te versterken. Fedex ziet de betreffende bedrijfsonderdelen niet meer als hoprend bij de kernaktiviteiten van het koncern. Als de overname eenmaal een feit is heeft VOC er 25 binnenvaarttankers bij van in totaal 25.000 ton. Daarvan varen er twaalf onder de Nederlandse vlag met de naam Alvracht en dertien onder de Duitse vlag met de namen Elbe en Fedex.

Federal Express Transport werd in de loop van 1992 in zijn geheel verkocht aan het Belgische transport firma Sitra. De controle werd in de loop van 1992 ondergebracht bij de toenmalige IGEB-Schutte groep. Medewerkers van het magazijn en kantoor werden bij andere Van Ommeren bedrijven geïntegreerd.
Bij Van Ommeren werden de scheepsnamen veranderd van Alvracht in namen die begonnen met een C, zoals de Alvracht 16 die de naam Caucasia (II)  kreeg. De Alvracht duwbakken werden verkocht.
Bij Van Ommeren werd er wel geïnvesteerd in de schepen. Ze kregen boegschroeven, er werden roestvrije stalen tanks ingebouwd in de Columbia en de Levantia die van chemievloot overkwam. Maar er werd ook gesloopt, de Caledonia (IV) en de Clivia (III) moesten er aan geloven. Twee schepen werden er verkocht, de Curia (II) die in charter kwam te varen, en de Campania (II) die als smeerolieschip in België ging varen. En er werd 1 nieuwbouw gedaan, namelijk de Campania (III) die speciaal gebouwd is om naar Kleve te varen. Vlaggen die we na de Alvracht periode gehad hebben met als laatste de huidige Interstream vlag.

Federal Express vlag

Van Ommeren vlag
Vopak vlag
Fluvia vlag

Interstream vlag

Brief van onze toenmalige manager dispositie over de naamsverandering van de Alvracht scheepsnamen in Van Ommeren namen. De Duitse Elbe schepen kregen de namen van de zijrivieren van de Elbe, zoals Havel en Moldau.

Aan de heren Kapiteins, 
Van Ommeren Logistic Services B.V.          Barendrecht, 19 september 1991

Mijne heren,
Hiermede berichten wij u dat er een naamswijziging zal plaatsvinden van de Alvracht tanklichters. Deze naamswijziging zal binnen 10 dagen voltooid zijn.
Onderstaand geven wij u een overzicht van de nieuwe scheepsnamen:
mts Curia (II) - ex Alvracht 8 (II)
mts Candia (II) - ex Alvracht 9 (II)
mts Cypria (II) - ex Alvracht 10 (II)
mts Caledonia (IV) - ex Alvracht 11 (II)
mts Caspia (II) - ex Alvracht 12 (II)
mts Caria (II) - ex Alvracht 14 (II)
mts Clivia (III) - ex Alvracht 15
mts Caucasia (II) - ex Alvracht 16
mts Colonia (II) - ex Alvracht 17 (2)
mts Campania (II) - ex Alvracht 18
mts Calabria (II) - ex Alvracht 19
mts Columbia (II) - ex Alvracht 20
In de loop van de komende dagen zullen wij uw scheepsnamen wijzigen. Dit houdt in dat de scheepspapieren aan boord worden afgegeven met de desbetreffende scheepsnaam. Verder zal u het van Ommeren vignet en de plakletters overhandigd worden.
Wij danken u voor uw medewerking en groeten u zeer, G.J. de Puij


Verhuisbericht aan klanten en personeel.

In 1999 toen de fusie tussen Van Ommeren en Pakhoed definitief was, werden alle schepen en de dispositie in 2000 bij Vopak Vegoil Vlaardingen BV ondergebracht. Dat werd gedaan omdat men dan beter de concurrentie kon aangaan met de firma Koole die door de fusie de tankterminal in Pernis en daarvoor al twee terminals in Nijmegen van Pakhoed had gekocht.
Ondertussen werd de voormalige Alvracht vloot verder gesaneerd, de Candia die in het kader van de sloopregeling moest wijken voor de nieuw te bouwen Campania, werd gesloopt. Caucasia en Caspia werden gesloopt in verband met overcapaciteit. Verder werden de Caria, Colonia, Columbia, Cypria en de Calabria geprivatiseerd, deze vijf voeren samen met de Curia in charter voor Vopak Vegoil Barging BV, zoals de voormalige Alvracht toen heette. De Nederlandse eigen vloot bestond in 2005 nog uit de eigen motortankschepen Levantia en Campania, en de charterschepen Cypria (ex Alvracht 10), Columbia (ex Alvracht 20), Colonia (ex Alvracht 17), Curia (ex Alvracht 8), Caria (ex Alvracht 14) en Calabria (ex Alvracht 19).
De Duitse vloot bestond uit de volgende schepen: Moldau (ex Elbe I), Schwinge (ex Elbe II), Havel (ex Elbe III), Oste (ex Elbe VIII), Elbe (ex Elbe IX), Saale (ex Elbe X), Stôr (ex Elbe XI),  Trave (ex Elbe XII) en de Alster (ex Elbe XIII ex Fedex 1).

De laatste nieuwbouw bij Van Ommeren de Campania (III) aan het afmeren in Kleve (DEU).

Dit hoorde ook bij het Algemeen Vrachtkantoor, het controleren van natte en droge lading. 

Hieronder zie je controleur Rinus van de Velde  aan de olie ruiken op de Alvracht 12 (II).


Monsters nemen van granen.

Afspreken hoe de partijen gelost gaan worden.

Algemeen Vrachtkantoor B.V.
Het terrein van werkzaamheden van het Algemeen Vrachtkantoor is veelzijdig. 
Expeditie van inkomende ladingen 
In opdracht van vele opdrachtgevers ziet de Afdeling Expeditie Inkomende Ladingen erop toe dat alle in- en verkoopcondities correct worden na- geleefd. Voor importeurs inspecteren wij de lading bij aankomst, bemonsteren overeenkomstig de contracten, controleren het lossen, het wegen en deellevering, verzorgen de douanebehandeling en zien toe op eventuele schades en tekorten. Onze Iading inspecteurs, in samenwerking met de Claim Afdeling, hebben een uitstekende reputatie ter zake van het terug- vorderen van verliezen die gedurende het transport zijn ontstaan. Juristen en assurantie- experts staan tot onze beschikking. Bovendien treden wij op als agent voor bevrachters, als agent van Iading eigenaren voor het lossen en/of opslaan van goederen, alsmede als agent voor verschepers van goederen, geladen op free in/free out (f.i.o.) basis. De uitvoering van al deze handelingen is niet beperktst Nederland, maar onze diensten kunnen wij ook in het buitenland aanbieden, via onze zuster- organisaties. Door onze connecties op de ,,BALTIC'' en die met vele reders zijn wij in staat concurrerende prijzen te noteren. 

Scheepsbevrachtingsafdeling: 
Onze Scheepsbevrachtingsafdeling is bedreven in het charteren van geschikte schepen om vloeibare lading, droge lading en allerlei diepvriesgoederen naar en van elk deel van de wereld te vervoeren. 

Afdeling Scheepsagenturen: 
Als scheepsagenten zorgen wij voor de belangen van de reder, terwijl zijn schepen in de haven liggen. Wij melden schepen aan bij de douane en klaren schepen in, betalen onkosten en uitgaven, en houden onze client, alsmede de agent in de volgende haven , op de hoogte van de voortgang van het schip.
Wij verzorgen opslagruimte, bevoorrading, sleepboten, haven- werkers, reparaties, onderdak en vervoer terug naar het vaderland van bemanningsleden, alsmede alle andere voorkomende zaken.


 
Als Rijn en binnenvaartrederij, met hieronder de Alvracht 12 (II) in Vlaardingen aan het huidige steiger 634 in Vlaardingen.

Als expediteur van stukgoed.

Shipping Unit 
Het Algemeen Vrachtkantoor BV bezit 10 tankschepen (totaal 10 tankschepen ca.7200 ton laadvermogen), ingericht voor het vervoer van eetbare oliën en vetten. Tevens worden een aantal droge lading lichters en duwbakken geëxploiteerd. Op de Rotterdamse schippersbeurs is zij door een eigen scheepsbevrachtingsafdeling vertegenwoordigd, die ten behoeve van haar opdrachtgevers schepen bevracht naar bestemmingen in Nederland, Belgie, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland.

De expeditie van uitgaande ladingen
De ,,Stukgoed Afdeling'' verzorgt alle werkzaamheden verbonden aan overzee exporten, dan wel importen, vanaf de productieplaats tot en met de uiteindelijke destinatie. In dit kader roepen wij af, verzorgen de boeking en de verscheping op de meest economische manier, terwijl wij, indien gewenst, eveneens de controle tijdens belading en/of lossing kunnen verzorgen. Onze onderhandelingen met Conference, rederijen en agenten vormen een essentieel onderdeel van onze activiteiten, teneinde de klanten het beste service niveau, ook qua kosten, te kunnen bieden. Zo nodig kunnen wij eveneens het voor- dan wel na-vervoer verzorgen per trein, auto en over water vanaf de fabriek naar het schip, dan wel andersom. Voor dit alles beschikken wij over een ervaren staf van medewerkers die u gaarne van dienst zijn.

Groupage diensten
Sedert een aantal jaren specialiseren wij ons eveneens op het gebied van groupage diensten, welke wij voor een ander deel als expediteur voor u kunnen verzorgen. Zo bieden wij een dagelijkse trailerdienst van Rotterdam naar Norwich (Engeland) en vanuit dit distributiepunt verzorgen wij allerlei leveringen over geheel Groot Brittannië. Van uit Norwich bieden wij eveneens twee maal per week een dienst naar Rotterdam. Daarnaast bieden een wekelijkse groupage vertrek van Rotterdam naar Milaan v.v. en Wenen v.v., alsmede een wekelijkse groupage containerdienst van Rotterdam naar Dublin v.v. Aan de ontwikkeling van verdere diensten wordt gewerkt omdat wij van mening zijn dat wij ook op dit terrein een goede service kunnen bieden om aan alle eisen te voldoen. Tenslotte beschikken wij ten behoeve van de eerder genoemde diensten in Rotterdam over loodsfaciliteiten waar naast de behandeling van groupage zendingen eveneens goederen in transito kunnen worden opgeslagen.
Hieronder een paar foto’s van O.R.-en, die aardig wat werk hadden met al die overnames.


Alvracht 8 met een nep zon in Overschie (NLD).


Alvracht 1

Duidelijk te zien dat er vroeger luiken op de schepen lagen, Jan Scholten Sr. zit hier iets te poetsen.
De achterwoning van de Alvracht 1, typisch is de stuurhut deur aan de voorkant.
In de Nassauhaven, foto © H. Goedhart.
Alvracht 2Als Unilever 2 opvarend bij de Lorelei (DEU).
Hier nog een foto van de Nassauhaven in Rotterdam.
De Alvracht 6 en de 14 in de Nassauhaven.

De Alvracht 5 met langzij de Alvracht 18 en daar achter de Alvracht 6.
Verslag van  de aanvaring van de Alvracht 2 met het sleepschip Anjou.
Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van
Maandag 18 October 1954. no. 201
No. 14
Verslag omtrent de aanvaring op de Waal tussen het tankschip ,,Alvracht 2” en het sleepschip ,,Anjou”.
De Commissie Binnenvaartrampenwet heeft een onderzoek ingesteld omtrent de aanvaring die plaats had op 1 Juli 1954 te ongeveer 9.15 uur op de rivier de Waal ter hoogte van km-raai 901 bij mooi stil weer tussen het ledige tankschip ,,Alvracht 2” en het beladen sleepschip ,,Anjou".
De ,,Alvracht 2” is een tankschip, groot 466.598 ton heeft een lengte van 51.95 m, een breedte van 7.44 m. en had een diepgang van 0.60 m. het is uitgerust met 8 losse tanks. De Anjou is 1278 ton groot, heeft een lengte van 80 m. een breedte van 9,50 m, was beladen met 1231 ton en had een diepgang van 2,39 m. Op 1 juli 1954 voer de ledige ,,Alvracht 2” afvarend op de rivier de Waal, gesleept door de Broedertrouw 2 deze sleepboot is uitgerust met een motor van 100 pk. Aan bakboord van de ,,Alvracht 2” voer gekoppeld het geladen tankschip ,,Alvracht 9”. Dit schip is 211 ton groot, 35 m. lang, 5,10 m. breed en was beladen met 200 ton waardoor het een diepgang had van 1.74 m. De afstand tussen de sleepboot ,,Broedertrouw 2” en deze schepen bedroeg 35 m. de sleep voer ongeveer middenvaarwaters met een snelheid van ongeveer 13 km/uur.
Van tegenovergestelde richting, dus tegenstrooms, naderde een sleep.
bestaande uit een radersleepboot met in aanhang vier lengten, waarvan het laatste schip de ,,Anjou” was. De sleep voer onder de noordelijke oever met een snelheid van ongeveer 7 km/uur. De dwarsafstand tussen de beide schepen bedroeg ongeveer 35 m; andere dan de genoemde vaartuigen waren niet in de buurt. Toen de derde lengte van de opvarende sleep ongeveer ter hoogte van de gekoppelde ,,Alvracht”-schepen was begon de vierde lengte dus de ,,Anjou” hard naar stuurboord uit te lopen. Toen de kapitein van de ,,Broedertrouw 2” dit zag, stuurde hij hard naar bakboord met de bedoeling de ,,Anjou'' ruimte te geven terwijl op de ,,Anjou” het 2-tons boeganker werd gepresenteerd. Noch het een, noch het ander mocht baten; de ,,Anjou” liep stevelingsweg in s.b.-middensçhip van de ,,Alvracht 2”, die daardoor ernstige schade beliep, lekkage bekwam en daarom aan de grond gezet werd tussen de kribben. Door de botsing kreeg de ,,Anjou'' zware schade aan de voorsteven. De aanvaring had plaats in het midden van de rivier. Later is gebleken dat het naar stuurboord uitlopen van de ,,Anjou” het gevolg was van een defect aan de stuurinrichting van dit schip.
Op 1 Juli 1954 zijn tussen km-raai 900 en 902 op een breedte-afstand van ongeveer 70 m uit de kribbenlijn van de noordelijke oever peilingen verricht; de minst gepeilde diepte bedroeg 4,60 m; 30 m. buiten de kribbenlijn aan deze oever stond voldoende water voor vaartuigen met een diepgang van 2,50 m. Op genoemd riviervak werden geen obstakels in de rivier gevonden. De commissie kreeg de beschikking over processen-verbaal, opgemaakt door de Rijkspolitie te water, post Zaltbommel en post Tiel, met verklaringen van :
1 . Pieter Jan Stolk schipper op de ,,Alvracht 2";
2. Pieter Kooymans, matroos op de ,,Alvracht 2";
3. Gerrit de Boer, schipper op de ,,Broedertrouw 2";
4. Johannes Poulus Scholten. matroos op de ,,Alvracht 9";
5. Cornelis Jan Baptist schipper op de ,,Alvracht 9'';
6. Franz Bock, schipper op de ,,Anjou";
7. Jozef Quurk 2e-matroos op de ,,Anjou''
Bij de processen-verbaal was gevoegd een schets van de stuurinrichting van de ,,Anjou'', een situatietekening van de rivier ter plaatst. alsmede een rapport van een bakenmeester. De Commissie merkt op dat de koersen van de beide slepen geen aanleiding gaven tot aanvaring, ze zouden elkander op een afstand van ongeveer 35 m. passeren. Het uitscheren van de ,,Alvracht 2'' is een volkomen foute wijze van koersen en maakt dit schip aansprakelijk voor de aanvaring. De commissie heeft de oorzaak die tot dit gebeuren leidde, te onderzoeken. Ongetwijfeld is de aanvaring het gevolg van een fout in het stuurwerk van de ,,Anjou''. Op het roer zit het kwadrant; dit werd bewogen door een klein tandwiel (rondsel) dat op een verticale as zat met aan het boveneinde het stuur- haspel, waaraan bij het sturen gedraaid werd door de schipper en een matroos. In de verticale as de hassebas was een lange spiebaan aangebracht; ook in het rondsel zat een spiebaan. De spie die half in de ene baan en half in de andere baan zat bracht dus de kracht uitgeoefend op het haspel, over op het rondsel dat via het kwadrant dat vastzit op de roerkoning, het roer deed draaien Onder tegen het rondsel was op de verticale as een zogenaamde klem- beugel aangebracht; deze beugel bestond uit twee helften waarin twee bouten zaten, die de helften bij elkander hielden, die de helften klem drukten op de as. Deze beugel was aangebracht om het rondsel op de juiste hoogte te houden dus zo dat tijdens liet. sturen de tanden van het rondsel bleven grijpen in de tanden van het roerkwadrant. De schipper 'van de ,,Anjou'' zegt in zijn verklaring onder meer: ,,Op een gegeven moment voelde ik een flinke stoot tegen het roer van de ,,Anjou''. Vermoedelijk door een oneffenheid in de bodem van de rivier, een boomstam of ander zwaar en hard voorwerp. Direct daarna hoorde ik beneden de stuurstelling iets vallen terwijl gelijktijdig het stuurrad loos draaide zodat de ,,Anjou" niet meer naar zijn roer luisterde." De matroos, die met de schipper het roer bediende verklaarde hetzelfde; ook het rondsel was gezakt. De tanden van het rondsel grepen toen niet meer in de tanden van het roerkwadrant; het schip werd stuurloos. Van de beugel was een der bouten verbogen de andere iets ontzet.
De commissie neemt niet aan de bewering van de schipper, dat het roer geraakt heeft en dat daardoor de klembeugel gezakt is. omdat bij raken van het roer de band noch de bouten van de band belast worden. Het verbogen zijn van een der bouten en het ,,iets ontzet zijn'' van de andere bout is dus niet het gevolg van ,,raken" van het roer, maar wellicht het gevolg van veelvuldig en niet op de juiste manier aantrekken der bouten. De commissie is van oordeel dat de bouten niet goed hebben vastgezeten en dat daardoor tijdens het sturen het rondsel is gaan zakken en tenslotte op het dek is gevallen hetgeen door de schipper en de matroos werd gehoord.

Aan dit verslag hebben medegewerkt de heren Ir G. van Aller, kapitein G. Visscher, Ing. D. Hoebée als secretaris en W. A. C. van Dam als Voorzitter.


De Alvracht 5, 6, 1 en 16 in Emmerich (DEU) met de huidige brug in aanbouw.
De stoomsleepboot Johan afvarig met 2 Alvrachten bij Nijmegen, foto © P. Biezenaar
De Alvracht 7 varende op de Schelde bij St. Amands (BEL), © P. Biezenaar 
Alvracht 3


De Nassauhaven invarend in 1951.
Varend in het ijs op de Schie in de winter van 1963.
In haar nadagen bij de Unimills.
Foto’s van het inbouwen van de nieuwe tanks bij Hoebee in Dordrecht.
Oude tanks eruit en alles wordt schoongemaakt.
Ook het stuurwerk wordt vernieuwd.
De nieuwe tanks staat klaar.
De nieuwe tanks bijna in het schip.
Het is krap maar het past.
Zo, ze staan erin, nu alles vastlassen.
De nieuwe stoompomp.
Alvracht 4

De Alvracht 4 binnenvarend bij de toenmalige Nieuwe Matex-Vlaardingen.
In konvooi door het ijs in het Vossegat naar Kleve (DEU) in 1960.
Omdat er weinig foto's zijn van de Alvracht 4, hier 1 van de Alvracht 14 (I) in Maarssen (NLD).

Een reisje mee in de mist met de Alvracht 14 (I), een reportage uit Op Eigen Terrein uit 20-02-1959.

 

Kapitein v/d Boogert en Stuurman Schouten

Ogen in de mist


Kent u het boeiende boek van Herman de Man Een stoombootje in de mist? Er wordt onder meer in verhaald van het leven aan boord van een passagiersscheepje, dat in de Zeeuwse wateren, door mist gedwongen, enkele dagen voor anker moet gaan. Dat was lang voor dat radar het scheepvaartverkeer ook bij slecht zicht in staat stelde doorgang te hebben.
De bakentonnen in de Zeeuwse en Zuidhollandse wateren bijvoorbeeld zijn thans door Waterstaat van echopunten voorzien, waardoor zij op het radarscherm zichtbaar zijn. Daartoe is het natuurlijk nodig dat een schip zelf radar aan boord heeft. Toen wij enige tijd geleden een reisje met een gecharterde veerboot van de lijn Breskens-Vlissingen tot buitengaats meemaakten, zagen wij de kustlijn van Walcheren zich aftekenen. Langzaam schoof de duinrand waar we eenmaal zorgeloos van zon en zee genoten, over het radarscherm, we passeerden Zoute lande, Westkapelle en Domburg. Maar dat was bij redelijk goed zicht en we konden de kustlijn zelf drommels goed zien. Dat was heel anders toen wij op maandag 9 februari een tocht meemaakten aan boord van de Independent V, een met radar uitgeruste sleepboot van de Vereenigde Onafhankelijke Sleepdiensten te Rotterdam. Het ging erom de met olie geladen Alvracht 14 heelhuids van Zwijndrecht naar de Nassaukade te brengen.
Afspraak voor de tocht begint
Met moeite vonden wij aan de wal van de V.O.Z., beide schepen liggen. Juist toen wij aankwamen, maakten kapitein Van den Boogert van de lndependent V en reserveschipper Koole een enkele afspraak voor de komende reis door mistland. Door stoten op de fluit kan men elkaar onderweg signalen geven. Drie korte stoten bijvoorbeeld betekent : vaart minderen. Terwijl de Independent voorop vaart en trekt, zou ook de Alvracht, met motor op halve kracht, het zijne doen. In de eerste plaats moest er gedraaid worden. Nadat de Alvracht op eigen kracht rond was gegaan, werd de kabel overgeworpen en bevestigd.
Daar gingen we! Dat was een andere reis dan langs die goedzichtgbare kust van Walcheren. Om ons heen het roerloze mistgordijn. Er is hooguit honderd a honderdvijftig meter beperkt zicht. “Dat schikt nog”. zult u zeggen, maar honderd meter is op het water, als je op elkaar toe vaar weinig.   Stuurman Schouten staat aan het stuurrad, kapitein Van den Boogert tuurt, via de kap, op het scherm en geeft door wat hij ziet. We zijn vlak bij de brug. Acht minuten later: ,,O,,Op 200 meter twee tegenliggers. Die pakken toch het andere gat. Een beetje bijsturen, Arie. Ja, we zitten goed.”
Op 400 meter voor ons komt de veerpont van bakboordzijde.”
Even later schuift een logge schim door de grijze mist. Rechts, vaag zichtbaar, oranje plekken: de natriumlampen aan het Dordtse veersteiger. Nadat we voorzichtig zijn rond gegaan en de Noord zijn ingestoken, gaat …. de telefoon.
Via de havenradio staat de sleepboot namelijk, in verbinding met de wal. Het kantoor van de sleepdienst meldt zich:
,,Hallo, C 24, hallo, C 24 waar zitten jullie? Over.”
,,Ja, hier C 24, hier C 24 (de Independent V), Wij passeren Alblasserdam. Over.”',,Is het erg mistig bij jullie? Over.”,,Is het erg mistig bij jullie? Over.”
,,Is het erg mistig bij jullie? Over.”
,,Dat gaat wel. Bijna honderd vijftig meter zicht.Over.”
,,Bedankt en goede reis verder. Sluiten.”
Stuurman Schouten hangt de telefoon weer op. We ploegen verder door de wollen mistlaag. De Veertien volgt als een trouwe hond. Een half uur later. ,,Op 400 meter een schip dwars voor de boeg …. 300 meter …. 150 meter.”

Varen, ongeacht mist.

Een brede, donker kast van een tanker doemt op uit het grijs en schuift langzaam naar bakboord. We hadden al vaart geminderd, maar het gevaar is reeds geweken en voort gaat het weer.
Op het scherm geven ringen telkens een afstand van 200 meter aan. Het apparaat staat ingesteld op 800 meter ; ook een instelling op 1200 meter, op een wat kleinere schaal, is mogelijk.
Een gloed punt in het midden van het ronde scherm : dat zin wij zelf. Een kleine streep daar onder : de Alvracht 14. Boven de stuurcabine draait de zendantenne, de scanner, die de radiogolven uitzendt en terug kaatst, rond en rond, zo’n 25 slagen per minuut makend. Op het scherm is het of een wijzer, die met diezelfde snelheid ronddraaiend, een wat spikkelige kaart even zichtbaar maakt en weer uitwist, even doet oplichten en weer minder goed zichtbaar maakt, snel achtereen, zodat toch een goed waarneembaar beeld ontstaat.
Ruim twee uur na het vertrek naderen we Rotterdam. Vlak onder de wal, als twee reuzetanks met Blue en Band zijn opgedoemd, wordt de Veertien losgegooid, die op eigen kracht het laatste stukje vaart en daarna aanlegt. Terwijl wij langszij komen, om de papieren door de schipper te laten tekenen, is men aan de wal al bezig de pompslang neer te laten. De margarinefabriek verlangt olie. Er moet margarine worden gemaakt. Vanavond zal er weer een trein vol naar het emplacement rollen om daar, na herverdeling, naar alle richtingen door mist en duisternis heen het land te bevoorraden. In de komende dagen zal men in de winkels zijn pakjes margarine kunnen kopen of er geen vuiltje aan de lucht is.
Zo gaat het werk voort, ondanks de tegenspoed van winter en mist.
We hebben afscheid genomen en zetten koers naar de Schiehaven, waar nieuw werk wacht. Mogelijk moet de Alvracht 10 daar vandaan worden opgehaald en via de Nassaukade naar Zwijndrecht worden gebracht. Wij worden afgezet bij de steiger aan het Willemsplein. In de cabine nemen wij afscheid van kapitein Van den Boogert en stuurman Schuiten, die in nauwlettend teamwerk hun verantwoordelijke taak verrichten. Machinist Ouwerkerk en de leerling Bieze helpen ons een handje bij het via de gladbevroren railing aan de wal springen. En terwijl wij ons over het Willemsplein tramwaarts begeven, denken we dat we  bij wijze van spreken, nu ergens op het scherm van de weer weggevaren lndependent V een minuscuul lichtpuntje zijn, dat zich verder en verder verwijdert en uit het beeld verdwijnt, terwijl de Independent, waarop straks de mannen worden afgelost, voortgaan te varen, dag en nacht door, ongeacht duisternis, ongeacht mist.

H.M.Biemans


Radar (RAdio-Detection And Ranging)
is een techniek die stoten van zeer
krachtige radiogolven gebruikt. 
De radiozender geeft zeer korte 
stootvormige impulsen af, die door alle vaste voorwerpen worden teruggekaatst en via de ontvanger op een scherm zichtbaar worden. De situatie op boven staande panoramafoto is op nevenstaande afbeelding  van een deel van een radarscherm weergegeven.
(foto: in opdracht van Philips' Telecommunicatie Industrie N.V).
Alvracht 5

Als sleepschip in 1960 in het ijs in het Vossegat richting Kleve (DEU).

In de strenge winter van 1963 bij de Van Brienenoordbrug in aanbouw.

Zwaar beschadigd in de Royersluis in Antwerpen (BEL).
Op de helling bij Hoebee in Dordrecht (NLD).
Alvracht 6

Eerste reis naar Mannheim (DEU) in 1930 als sleepschip.
Als motorschip op weg naar een losplaats in Rotterdam.
In Kleve (DEU).
In de Parksluis in Rotterdam.
Achter de Alvracht 18 op weg naar Mannheim (DEU) in verband met te weinig eigen vermogen. 
Als sleepschip in Baasrode (BEL), met de tanks onder de luiken.

Briefwisseling tussen Algemeen Vrachtkantoor N.V. en Unilever N.V. Centrale administratie.

Mijne Heeren,

              Betreft: Opgaven van mogelijke verliezen.
In antwoord op Uw schrijven d.d.. 15 dezer deelen wij U mede, dat wij voor de uitgestelde reparatie van de "Alvracht 8" een bedrag van ± fl.8.000.- denken nodig te hebben.
Wij willen niet nalaten ook het volgende onder Uw aandacht te brengen.
In reparatie liggen op het oogenblik de "Palma", die in 1940 door de Duitschers gevorderd werd en de "Ingeborg", die gedurende de oorlogsjaren in Engeland heeft gevaren.

Van de reparatie van de "Palma" zal naar  verwachting het grootste gedeelte teruggevorderd kunnen worden van de Staat en de overigens voor onze rekening komen. Het laat zich aanzien, dat de totale kosten minstens fl. 100.000, = zullen bedragen.

Van de reparatiekosten van de "Ingeborg" zal naar verwachting ook weer het grootste gedeelte betaald worden door de Britis Ministry of War, via de Nederlandsche regeering. Het overige gedeelte blijft voor onze rekening. Het totaalbedrag is nog niet te ramen, ± fl. 100.000, =.

Ons zeebootje "Jenny" zit nog met belangrijke bomschade omhoog op de Loire-oever bij Nantes. In opdracht van de Regeering zal dit schip in Juli a.s. vlot gebracht en naar Nederland gesleept worden ter uiteindelijke reparatie. Volgens rapporten van experts zal waarschijnlijk het achterschip met machines geheel vernieuwd moeten worden. Er is mede te rekenen, dat met deze vernieuwing een zeer beduidend bedrag gemoeid zal zijn en hoeveel wij hierin moeten bijdragen laat zich niet bezien.

Van onze tankschepen, waaraan nog uitgestelde reparaties uit te voeren zullen zijn, bevindt zich de "Alvracht 5", die belangrijke molestschade heeft op gelopen, in Russische handen. Of wij dit schip ooit terug zullen zien is een vraag.

De "Alvracht 6" ligt in Hamburg en wordt binnen eenige maanden terug verwacht. Toestand onbekend.

De "Alvracht 12" ligt gezonken te Emmerich. Van Regeeringszijde zal men trachten dit schip te lichten. Het is echter niet uitgesloten dat het zoodanig beschadigd is, dat het niet meer gerepareerd kan worden. Het zal U duidelijk zijn, dat wij er dus geen idee van hebben, welk bedrag hiervan mogelijk ten onze laste komt.
Van de overige binnenschepen, die reeds gerepareerd zijn of nog moeten van oorlogsschade, zal een gedeelte der kosten blijken voor onze rekening komen, hetgeen in totaal naar schatting hoogstens in totaal f. 15.000 =- zal bedragen.
Dit alles is nog in behandeling. Genoemd bedrag zou o.i. te rangschikken zijn onder uitgestelde reparaties.

Hoogachtend,
ALGEMEEN VRACHTKANTOOR N.V.
W.G. GOEBERTUS             A. KUIJPERS

Alvracht 7

Voor een brug in Delft (NLD) in ballast i.v.m. ijsgang.
Samen met de 3 in het ijs bij de Lage Erfbrug in Rotterdam richting Delft.
In het Vossegat in 1960.
Alvracht 8 (I)

Op de Schelde bij Temse (BEL) als sleepschip rond de jaren '20.
Sleepdraad van de Alvracht 16 aantrekkend met aanwijzingen van Jan Pellikaan ✝ 
Hangend achter de Alvracht 16 bij Oberwesel (DEU) en de loods komt aan boord.
In zwaar weer in Zeeland.
Alvracht 8 (II)

In de Alvracht kleuren opvarig bij de haven van Ridderkerk (NLD).
De hoofdmotor een 5 cilinder Industrie uit 1963.
In de Federal Express kleuren bij de voormalige Unilever fabriek Unichema-Emmerich (DEU).
Onder de vlag van Van Ommeren © Jan van 't Verlaat.
Nu met Vopakvlag.
Nog geen radar in 1983.
Alvracht 9 (I)
 
In Kleve (DEU) om te gaan lossen in maart 1955.
Twee drijvende bokken zijn er nodig om de Alvracht 9 op de zeeboot te zetten op 9 juni 1961. 
Bij gebrek aan foto's van de Alvracht 9, deze van oud bemanningsleden.
Een wel heel erg jonge Jo Konings op de Alvracht 6 in Baasrode (BEL).
Han v/d Adel en Jo Konings in de stuurhut van de Alvracht 15.
Alvracht 9 (II)

Bij Bunkerrama foto Teun de Wit
In de Nassauhaven
Net vers gespoten met de Fedex kleur bij de Unimills in Zwijndrecht (NLD)
Als Candia foto Willem Keizer
Alvracht 10 (I)

Na verlenging van de helling op 27 december 1932 als Unilever 10
bij de brug van Alblasserdam (NLD)
In Kleve (DEU) lossen
Leeg in Kleve (DEU)
Let op de letters, aardig wat schilderwerk
De Alvracht 10  is in 1929 geramd door een zeeschip terwijl ze stil lag bij  N.V. Schieveem waar Unilever tot 1950 eigenaar van was, en toen verkocht aan het Van Ommeren onderdeel de Nieuwe Matex.
Zoals u ziet een aardige schade. 
Waar is het achterschip gebleven...
...dat ligt hier
Alvracht 10 (II)

Afvarig in Lobith (NLD) beneden de steigers in juli 1985
Afvarig in Hardinxveld (NLD) © Jan van 't Verlaat
Ronald van de Berg en  Jan Scholten Jr. ✝
Als Cypria © Jan van 't Verlaat
Alvracht 11 (I)

Op de Zeeuwse wateren
IJsvaren in 1956
Alvracht 11 (II)

Proefvaart in 1980
Leeg naar Mannheim, in St. Goar (DEU) zondag houden
In Hitdorf (DEU) melasse lossen © Jan van 't Verlaat
Artikel uit Op Eigen Terrein

De gehavende Alvracht 11 met op de achtergrond de dito Nassaukade

Aanvaring Alvracht 1! aan de Nassaukade

Bemanning door het oog van de naald

Het is niks bijzonders, als het motortankschip „Alvracht 11” bij Van den Bergh en Jürgens aan de Nassaukade te Rotterdam ligt afgemeerd, omdat de Alvracht-tankschepen daar „kind aan huis” zijn in verband met aanvoer van de vele soorten eetbare oliën, die als grondstof voor de margarinebereiding dienen.
de bolderkast
Gaatje
Op 20 april echter gebeurde er ook nog iets anders. Gezellig samenzittend in de woning van het tankschip liet de bemanning van de „Alvracht 11” zich om ongeveer half één ’s middags  de koffie met een boterham uitstekend smaken. Stuurman Jos Telleman zat de werkzaamheden met de rug naar een van de patrijspoorten aan stuurboord zittende kapitein Adriaan Zuiddam door te praten, toen hij over de schouder van de kapitein een blauwe scheepsboeg door het vensterglas zag opduiken. Zijn noodkreet „naar buiten!”  was niet dovemans oren gegild, want, zo vertelde later kapitein Zuiddam,  „in onze haast om uit de woning te komen, lag de koffiekom van de stuurman in het water en lag de mijne al in het gangboord voordat ik zelf boven was!”.De klap van de aanvaring was oorverdovend. De blauwe boeg van de Noorse coaster „Justo” gleed af, van op de boeiing en de bolderkast van de „Alvracht 11”, waarbij zijn anker een groot gat drukte in de zijkant van het onfortuinlijke tankschip. Door de grote snelheid waarmee zich dit alles afspeelde, schoof de coaster echter door en ramde tot overmaat van ramp ook nog twee wrijfbalken van de in het verleden meermalen
Politieboot
 vaak geplaagde kademuur van de „Blue Band”-fabriek. „Door de eerste klap,” zo herinnert kapitein Zuiddam zich, „rende één van de medewerkers van Van den Bergh en Jürgens op dat moment uit de zich op die hoogte bevindende brandweerkazerne om polshoogte te nemen, maar zag blijkbaar de tegen der kade „opklimmende” boeg van de „Justo” op zich afkomen, schrok zich een hoedje en rende weer zo snel naar binnen, dat zijn jasje achter de deurknop bleef hangen en scheurde”. Na het hele gebeuren zat iedereen de schrik flink in de benen; met name de bemanning van de „Alvracht 11” realiseerde dat zij wellicht aan een erger ongeluk ontsnapt was: had de coaster zich één à twee meter terug in de scheepswand van de tanker geboord, dan zou hij het schip (en dus ook de woning waar de bemanning zich op dat moment nog bevond) doormidden hebben gevaren. De versterkingen bij de bolderkast hadden dit echter voorkomen, waardoor de coaster afketste. De Rotterdamse Rivierpolitie, die uiteraard wel meer met dit bijltje heeft gehakt, kwam polshoogte nemen was het met iedereen een: het was gelukkig, op de schade van circa een halve ton aan de „Alvracht 11” na, goed afgelopen!
de dader de Justo
Het einde als Caledonia in 1992.
Op de sloophelling
Alvracht 12 (I)

Opvarend bij de Parkkade-Rotterdam

De Alvracht 6 ging in 1964 nieuwe tanks inbouwen bij onze toenmalige vaste scheepswerf Hoebee in Dordrecht. Op deze foto's kunt u goed zien dat de tanks los ingebouwd werden wat afkoeling van lading goed tegen ging, hier worden de oude er uit gehaald.


Hier worden de oude tanks verwijderd in Hendrik Ido Ambacht (NLD) bij een sloperij.
Alvracht 12 (II)

In de Nassauhaven in Rotterdam aan het lossen langzij bij de Alvracht 15.
Opvarig in Keulen op 17-10-1986 © Jan van 't Verlaat.
Als Caspia langzij bij de Curia tijdens een vrij weekend in Zwijndrecht (NLD) © Jan van 't Verlaat
Ontmanteling bij de Breko
Alvracht 13

Op de Schie foto Harry de Groot

Verslag uit het personeelsblad van Unilever Op Eigen Terrein.

Drie dagen na die rampzalige avond van de 5e maart is de gezonken Alvracht 13 met behulp van twee sterke bokken gelicht. De beschadiging voordek is goed zichtbaar.

Alvracht 13 gezonken en gelicht
Hachelijke redding van schippersvrouw
Op maandagavond 5 maart zijn schipper L. van de Graaf en zijn vrouw, benevens de matroos J. W. Mooren dicht onder de Feijenoordkade te Rotterdam - slechts 70 m uit de wal - op de Alvracht 13 in aanvaring gekomen met de Koningin Wilhelmina van Junius. De gevolgen waren zeer ernstig. De Alvracht 13, die 178 ton meet en 175 ton kokosolie vervoerde, kreeg aan de kop, vlak achter de zogenaamde „bolders'', waaraan de kabels worden bevestigd een groot gat en begon onmiddellijk te zinken. Matroos Mooren slaagde er nog in op het andere schip te springen, maar direct daarop had het voorgedeelte van de Alvracht zoveel water binnen gekregen, dat de neus reeds onder water ging en het was onmogelijk voor Van de Graaf en zijn vrouw, die het voorbeeld van de knecht hadden willen volgen, hun schip op deze wijze te verlaten. De scheve stand van het dek (de Alvracht was in schuine stand zinkend) vormde een belemmering weer naar het achterschip terug te komen. Erger nog was het echter dat uit de volle tanks de kokosolie begon te stromen en het langzaam omlaag zinkende dek glad en glibberig maakte. De schipper kon zijn vrouw (die niet kan zwemmen) nog een reddingboei aanreiken en poogde toen zelf naar achter te komen om het enig overgebleven redmiddel - de roeiboot - te bereiken. Inmiddels was de schippersvrouw, te midden van de kokosolie, in het ijskoude water geraakt. Gelukkig kon schipper Van de Graaf, toen hij de boot had losgekregen, zijn vrouw een riem toesteken, die zij tenslotte wist vast te grijpen, waarna hij haar naar het bootje kon trekken. Zo, met een hand zijn vrouw vasthoudend en met de andere roeiend, trachtte Van de Graaf van de kolk van het zinkende schip weg te komen, tot een Duitser met een bootje te hulp kwam. Een ongeluk komt echter zelden alleen, want toen mevrouw Van de Graaf in dit bootje was geholpen,, bleek het water te scheppen en verkeerde men even opnieuw in gevaar. Een Belg met een vletje - wie dit is geweest, is onbekend gebleven - kwam te elfder ure als redder in de nood en bracht de schipper en zijn vrouw aan boord van de Alvracht 15, waar mevrouw Van de Graaf liefderijk werd opgenomen.
Terstond medische hulp
Het echtpaar Van de Graaf,
weer heelhuids thuis
Terwijl dit ongeluk zich op Maas afspeelde, gaf dr. Bos in het restaurant van Van den Bergh's en Jürgen’s' Fabrieken les in E.H.B.O. Hij behandelde die avond het onderscheid tussen flauwte, shock en bewusteloosheid en sprak juist over de toepassing van kunstmatige ademhaling, toen iemand kwam binnenrennen : „Dokter, er is iemand verdronken en juist op de kant gebracht.” Dr. Bos was zodoende, met de heer Van der Meer, brancard en dekens, heel spoedig ter plaatse, waar het gelukkig minder erg bleek dan door de bode van het bericht was aangezegd. Wel was het van groot belang dat zodoende onmiddellijk medische hulp beschikbaar was, want mevrouw Van de Graaf, die geruime tijd, bekneld tussen de boten, in het ijskoude water had gelegen en onder de smeer- en kokosolie zat, was danig overstuur door het gebeurde. De volgende ochtend is zij naar haar huis te Dordrecht vervoerd, waar wij
's avonds een gesprek met het echtpaar hadden. De schrik zat er, vooral bij mevrouw Van de Graaf, nog danig in en bovendien waren beiden zeer bezorgd over alle in de diepte verdwenen huisraad en kleding.
                
Het gapende gat in de 13,
 vlak achter de bolders
Het schip gelicht
Donderdag 8 maart is de Alvracht 13 gelicht, waarna de lading, nadat er eerst stoom op was gezet (om de gestolde olie weer in vloeibare toestand te brengen), in de Alvracht 12 werd gepompt. De 13, die zijn ongeluksgetal ditmaal wèl eer aandeed, werd voorlopig gedicht en ter reparatie naar de werf van Hoebée te Dordrecht gesleept. Schipper Van de Graaf klopte op de borstzak : „Het zit er weer, hoor!" Hij had zijn colbertjasje met papieren en geld weer doorweekt, maar compleet terug. Verder gingen echter veel bezittingen verloren. Maar we gaan weer met frisse moed   verder", had mevrouw Van de Graaf dinsdagsavonds al weer gezegd. Dat was niet zo maar een opgewekt gezegde, doch een opmerking uit het geloof dat men voort moet, ook als er tegenslag is in het leven. Het leven dat alle drie mensen van de Alvracht 13                             er gelukkig hebben afgebracht.                                       H.M.B.
Omdat ik niet meer foto's heb van de 13, hier een paar in storm van de Alvracht 15 op Zeeland.
De 15 og met voorroef.
De 15 nu roef eraf en een beter uitzicht.
Alvracht 14 (I)

Achter een Independent in de mist.
In de Nassauhaven in Rotterdam.
,,Veertien" maakte de vijfhonderd vol

Deze, voor velen van u misschien wat raadselachtige kop behoeft zeker wel een nadere toelichting. Onder de „veertien'' verstaan we dan, en dat is voor de mensen van het Algemeen Vrachtkantoor „gesneden koek”, de „Alvracht 14”. En wat die vijfhonderd betreft, ook dat is heel simpel.

Op dinsdag 30 december werd voor de vijfhonderdste maal in 1958 een lading olie en vet van de Vereenigde Oliefabrieken in Zwijndrecht naar Van den Bergh's en Jürgens' Fabrieken in Rotterdam gebracht.
En hoewel we ervan overtuigd zijn dat de prestaties van de bemanningen van de overige „Alvrachten'' zeker niet onderdoen voor die van de ,,veertien'', vonden wij deze „recordreis'' - want dat was het - een mooi aanknopingspunt om eens een praatje met de schipper te maken. Vanzelfsprekend doe je dat aan boord en daarom maakten wij die dag een reisje, dat was dus de reis, mee. Toen wij zo omstreeks half negen aan dek klauterden, was men juist bezig de tanks te verzegelen en troffen wij schipper W. Troost in de stuurhut. Onmiddellijk na het vertrek werden de vaderlandse driekleur en de maatschappijvlag gehesen en na het schoon schip maken volgde de kennismaking met de overige leden van de bemanning, te weten de heren J. L. Koole reserveschipper, en de stuurman J. Werkman. Het weer liet zich op deze heuglijke reis ook niet onbetuigd, want onder een feestelijk zonnetje werd de Noord ingestoken en de tocht naar de Nassaukade voortgezet. Toen we de brug bij Alblasserdam naderden, begonnen we ons „ofliciële'' babbeltje met de schipper. Hij vertelde ons op onze vraag, dat deze 500ste reis mede mogelijk was geweest dank zij de volledige medewerking van het walpersoneel zowel in Zwijndrecht als in
Het zit erop!
V.l.n.r. de heren Koole, Troost en Werkman
Rotterdam en de prima verstandhouding die aan boord heerst. Vorig jaar aldus de heer Troost, zijn wij tot 457 reizen gekomen en het jaar daarvoor tot 360, maar als het aan ons ligt, maken wij er in 1959 zelfs nog meer dan in het afgelopen jaar Het schip, dat in continudienst tussen beide fabrieken vaart, is er ook uitstekend voor geschikt en kan met zijn twaalf tanks ongeveer 170 ton meenemen. 'Wanneer u dus rekent op een gemiddelde belasting van 160 ton, dan leert een eenvoudig rekensommetje, dat wij in 1958, naast het vervoer via andere schepen en over land, dus zo'n slordige 80.000 ton hebben vervoerd in ongeveer 260 dagen, dat wil zeggen gemiddeld bijna twee reizen per werkdag.

Zo pratende en kijkende weg was de reis al aardig gevorderd en na een lekker bakje koffie (met recht een bakje troost) kwam Rotterdam in zicht. Eerder dan we verwachtten, lag het doel voor ons. Na een voorspoedige aanleg stapte de heer Van der Ven van het A.V.K. aan boord om de bemanningsleden met dit record te feliciteren, waarbij hij hun een kistje sigaren aan bood.
Ook aan de wal ging de aankomst na deze bijzondere reis niet ongemerkt voorbij. De heer H. A. Bicker Caarten was de eerste om de schipper zijn gelukwensen aan te bieden. Ook de directie van Van den Bergh's en Jürgens' Fabrieken liet zich niet onbetuigd. De heer Van Gelderen overhandigde de heer Troost, met zijn gelukwensen, een kleine attentie. Toen deze officiele ontvangst afgelopen was, ging men zo snel mogelijk met lossen beginnen, want er moest nog vlug een vrachtje worden gehaald.Moge de wens van de schipper en zijn mannen, voor een nog groter aantal reizen in 1959, worden vervuld. Het zal een bewijs zijn dat de „veertien'' behouden gevaren heeft en dat de activiteiten van beide fabrieken nog verder zijn toegenomen.

P. A. van der Velde

"Alvracht 14" (2)

Soort:Motortankschip voor eetbaarENI:02314161Ton:909
LxBxD:67.00x8.20x2.82Motor:MWM 6 cilinderPK:750
Tanks:12 losseM3:1095Pompen:1x Houttuin
Capaciteit:300 m3Werf:VahaliPlaats:Gendt (NLD)
Jaar:1974Eigenaar:Algemeen Vrachtkantoor NVThuishaven:Rotterdam
Vlag:NederlandStoomketel:Clayton
Historie:1974 Alvracht 14, 1992 Caria
Extra info:In 1988 nieuwe hoofdmotor een Deutz 12 cilinder SBA12 M 816 van 795 pk. In 2001 verkocht aan J. Schunselaar
en vaart nu in charter voor De Schutter Groep. De Alvracht 14 is een aangepast zusterschip van de Alvracht 20.


Proefvaart in 1974.Wachten op lading in Vlaardingen.


Samen met de Alvracht 17 lossen in Neuss (DEU).


Als Caria in het ijs in 1997.
"Alvracht 15"


Soort:MotortankschipENI:02307881Ton:605
LxBxD:57.32x7.05x2.62Motor:2x MWMPK:2x 150
Tanks:10 losseM3:649 m3Pompen:Houttuin en stoompomp
Capaciteit:220 m3 HouttuinWerf:BijkerPlaats:Gorinchem (NLD)
Jaar:1952Eigenaar:Algemeen Vrachtkantoor NVThuishaven:Rotterdam
Vlag:NederlandStoomketel:ja, is midden jaren 80 verwijderd
Historie:1952 Alvracht 15, 1992 Clivia, februari 1996 gesloopt in s'Gravendeel
Extra info:Ze heeft in de beginjaren ook nog gasolie gevaren. Is later voorzien van 2x 7 cilinder MWM  232 pk en werd
daardoor 1 van de snelste schepen op de Rijn. Het was een lastig om leeg mee te varen, als je leeg was, want je kon door de roef bijna niets zie. Zodoende moest je zigzag varen om wat te zien. In 1970 uitgerust met een duwsteven om de Alvracht 5 te duwen, dat is alleen maar bij een proefvaart geblevenAfvarig op de Rijn in 1963.


Afvarig in Sliedrecht april 1983 © Jan van 't Verlaat


Net nieuw.


Een V.T. achtige stuurhut.Op de werf voor een revisie.
"Alvracht 16"


Soort:Motortankschip voor eetbaarENI:02309952Ton:644
LxBxD:59.55x7.45x2.52Motor:Bolnes 7 cilinderPK:350
Tanks:12 losse tanksM3:n/aPompen:Houttuin en stoom
Capaciteit:250 m3 HouttuinWerf casco:Weerter ScheepsbouwPlaats:Weert (NLD)
Werf afbouw:BodewesPlaats:Millingen a/d Rijn (NLD)Jaar:1957
Eigenaar:Algemeen Vrachtkantoor NVThuishaven:RotterdamVlag:Nederland
Stoomketel:Ja, in 1979 verwijderd
Historie:1957 Alvracht 16, 1992 Caucasia, gesloopt in s' Gravendeel in oktober 2000
Extra info:In 1965 verlengd bij Hoebee naar 67.10 meter en diepgang 2.72, toen 14 tanks inhoud 911 m3 en 825 ton,
1972 nieuwe hoofdmotor Bolnes 5 DNL van 563 pk. Werd in de zomer van 1997 omvangrijk verbouwd bij Hoebee en werd er een kopschroef ingeplaatst van 270 pk, namelijk een Scania om ook naar Overschie te kunnen. In 1998 heeft ze roestvrije spiralen gekregen. Was een van de eerste schepen op de Rijn die was voorzien van marifoon, de roepletters waren P.D 2001. Hier was ik schipper op van 1990 tot 2000.
Tewaterlating In Weert in 1957.
Voor de verlenging bij Dordrecht.


In de Maashaven in Rotterdam
De Alvracht 16 bij de werf om te worden verlengd.


Links de helaas te vroeg overleden Cees van Bochove ✝ en Frans de Ruiter heel erg jong in 1965.


Vastmaken bij Hoebee in Dordrecht (NLD).
We hadden diversen eigen documenten. Zoals connossementen= vrachtbrief voor derden en eigen Unilever werk, hieronder die voor derden was.

Kasgeld afrekening om de onkosten van een reis te declareren bij kantoor, werd gebruikt voor havengeld, telefoonkosten etc."Alvracht 17" (1)


Soort:Motortankschip voor eetbaarENI:02310815Ton:444
LxBxD:47.67x6.36x2.44Motor:Bolnes 5 cilinderPK:240
Tanks:12 losse tanksM3:450 m3Pompen:1x Houttuin en 1x stoom
Capaciteit:150 m3 HouttuinWerf:Haarlemse ScheepsbouwPlaats:Haarlem (NLD)
Jaar:1960Eigenaar:Algemeen Vrachtkantoor NVThuishaven:Rotterdam
Vlag:NederlandStoomketel:Clayton
Historie:1960 Alvracht 17, 1985 Oleum, 1996 Skylark, 2001 Crow 2012 verkocht naar Nigeria
Extra info:Het schip heeft deze vreemde afmetingen gekregen om binnendoor naar Gouda te kunnen, daar de sluis in 
Gouda niet groter is. Werd in de Alvrachttijd ook wel het veer Ochten-Druten genoemd vanwege de vreemde brugflappen. Dit schip was in het begin heel erg topzwaar wat menig schipper bij het uitdraaien van havens e.d. de stuipen op het lijf joeg, er zijn toen al vlug na de bouw kalfdekken ingelegd om dat te verbeteren, wat niet zo erg goed werkte. Dit schip heeft als "Oleum" voor dhr. Arends gevaren met als kettingbeding dat het niet in de eetbaar mocht varen. Als stuurman op gevaren van 1977 tot 1981.


Proefvaart in 1960 op de Nieuwe Maas op de achtergrond mijn huidige werkplek Vopak.


Aan het laden samen met de Alvracht 5 uit een CMB boot in Antwerpen (BEL).


Door de Spaanse Polderbrug in Rotterdam (NLD).
"Alvracht 17" (2)


Soort: Motortankschip voor eetbaar ENI: 02317695 Ton: 1193
LxBxD: 79.90x9.00x2.62 Motor: MAK 8M281AK PK: 800
Tanks: 10 in bestaande tanks ingebouwd M3: 1166 Pompen: 1x Bornemann
Capaciteit: 300 m3 Werf: Schlômer Plaats: Oldersum (DEU)
Jaar: 1973 Eigenaar: Algemeen Vrachtkantoor NV Thuishaven: Rotterdam
Vlag: Nederland Stoomketel: Clayton
Historie: 1973 Marienwerder, 1973 Sudmeer, n/a Annette, 1985 Alvracht 17 (II), 1992 Colonia (II)
Extra info: In 1985 werd het m.t.s. Annette door Alvracht als vervanging van de oude Alvracht 17 en kreeg ook die naam, ze
werd in Millingen a/d Rijn geschikt gemaakt voor eetbare olie en vetten, dus een dubbele bodem en dubbele zijwanden en een stoomketel om de lading te verwarmen. Ze heeft nog een paar jaar onder Duitse vlag gevaren. In 2001 verkocht aan Colonia BV. Vaart nu in charter voor Interstream Vegoil.
Proefvaart 1985.


Opvarig op de Waal © Jan van 't Verlaat.


In de sluis van Vijve (BEL).


De Colonia in Slijk-Ewijk (NLD) in 1992 © Jan van 't Verlaat 
"Alvracht 18"Soort:Motortankschip voor eetbaarENI:02311308Ton:410
LxBxD:47.89x6.39x2.37Motor:Bolnes 6 cilinderPK:300
Tanks:12 losse tanksM3:453Pompen:1x Houttuin en 1x stoom
Capaciteit:150 m3 HouttuinWerf:Haarlemse ScheepsbouwPlaats:Haarlem (NLD)
Jaar:1962Eigenaar:Algemeen Vrachtkantoor NVThuishaven:Rotterdam
Vlag:NederlandStoomketel:geen
Historie:1962 Alvracht 18, 1992 Campania (II)), 1994 Avelgem (II) (BEL), 2011 Avelgem (II) (UKR)
Extra info:Verbeterde zuster van de Alvracht 17, Eind jaren '70 een nieuwe hoofdmotor een 365 pk Mitsubishi
Ze heeft de laatste jaren vaste dienst gevaren tussen Unimills-Zwijndrecht en B&J-Rotterdam en is in april 1994 verkocht naar Belgie en kreeg daar de naam Avelgem. Nu in de vaart op de Donau, ze is in 2011 verkocht naar Odessa-Oekraine. Doop in 1962.


Eerste reis halen in Vlaardingen.


 Meer snelheid met de nieuwe Mitsubishi.


Kiellegging in 1962.


Als Campania afvarig in Alblasserdam (NLD).
"Alvracht 19"Soort:MotortankschipENI:03310502Ton:1236
LxBxD:79.89x9.09x2.77Motor:Werkspoor 6 cilinderPK:824
Tanks:12 losseM3:1430Pompen:1x Houttuin
Capaciteit:300 m3Werf:BodewesPlaats:Millingen a/d Rijn (NLD)
Jaar:1964Eigenaar:Algemeen Vrachtkantoor NVThuishaven:Rotterdam
Vlag:NederlandStoomketel:Clayton
Historie:In 1964 gebouwd als Marinier, 1969 Alvracht 19, 1992 Calabria en nog in de vaart
Extra info:Het m.t.s. Marinier werd in 1969 aangekocht door Alvracht, het kreeg toen gelijk een dubbele bodem en
wanden. Er werden in het bestaande bovendek stroken uitgehaald en daar gingen de nieuwe platen door heen om die vervolgens op de spanten en kattensporen te lassen. Ze kreeg de naam Alvracht 19 en was toen het grootste schip voor eetbare olie en vetten. Bij de overname door van Ommeren kreeg ze naam Calabria en is nog steeds onder die naam in de vaart. Opvarend bij Kaub (DEU) © Jan van 't VerlaatProefvaart 1969 hier kan je zien waar de platen de tanks zijn in gegaan en in het gangboord de lasnaad.


In Pernis (NLD) om te laden.

In de Fedex kleuren.


Als Calabria leeg opvarig © Jan van 't Verlaat.
"Alvracht 20"


Soort:Motortankschip voor eetbaarENI:02313000Ton:909
LxBxD:67.00x8.20x2.70Motor:BolnesPK:736
Tanks:12 losseM3:1200Pompen:1x Houttuin
Capaciteit:290 m3Werf:BodewesPlaats:Millingen a/d Rijn (NLD)
Jaar:1970Eigenaar:Algemeen Vrachtkantoor NVThuishaven:Rotterdam
Vlag:NederlandStoomketel:Clayton
Historie:1970 Alvracht 20, 1992 Columbia
Extra info:In 1994 zijn er nieuwe roestvrijstalen tanks in gezet bij Scheepswerf Gebr. Kooiman in Zwijndrecht.  
Het schip is nu eigendom van Jack Schunselaar en vaart in charter voor De Schutter Groep.

Tijdens de proefvaart in 1970.


Lossen in Emmerich (DEU) op de achtergrond ligt de Alvracht 3 als aanlegsteiger.


De toen moderne stuurhut.


In de Fedex-kleuren in Ertvelde (BEL).


Als Columbia met de nieuwe tanks bij de Maasbruggen in Rotterdam.

"Levantia"Soort:Motortankschip voor eetbaarENI:02314150Ton:1411
LxBxD:84.90x9.44x2.92Motor:Stork RicardoPK:990
Tanks:7 centerM3:1450Pompen:1x Bornemann
Capaciteit:500 m3Werf:Stocznia RemontowaPlaats:Wroclaw (POL)
Jaar:1974Eigenaar:Van Ommeren Vegoil BargingThuishaven:Rotterdam
Vlag:NederlandStoomketel:Warmwater
Historie:1974 Johan, 1979 Levantia, 2005 Piz Lohtse, 2008 Samar ENI 07001845
Extra info:Eerst als chemieschip gevaren bij Van Ommeren, 1996 bij Kooiman in Zwijndrecht omgebouwd met R.V.S. tanks 
voor eetbaar.Tijdens de ombouw bij Kooiman.Lossen in Izegem (BEL).

Binnenkomend in de Vopak kleuren in Vlaardingen © Ruud Verdam.
"Campania" (3)Soort:Motortankschip voor eetbaarENI:02324587Ton:1048
LxBxD:67.00x8.20x3.10Motor:MitsubishiPK:600
Tanks:8x R.V.S.M3:1200Pompen:4x Bornemann
Capaciteit:4x 120 m3Werf casco:Plocka Stocznia RzecznaPlaats:Plock (POL)
Werf 2:DuijvendijkPlaats:Krimpen a/d IJssel (NLD)Jaar:2000
Eigenaar:Van Ommeren Vegoil BargingThuishaven:RotterdamVlag:Nederland
Stoomketel:Warmwater
Historie:1999 Campania, 2005 Piz K2 (CHE), 2014 K2 Interstream ENI 07001827
Extra info:De Campania is speciaal gebouwd voor Kleve (DEU).
Leeg van Kleve (DEU) © Jan van 't VerlaatIn de Vopak kleuren in Kleve (DEU) © Ruud Verdam.


Op 2 maart 1960 werd aan alle Alvracht medewerkers een aanmeldingformulier voor de PV gestuurd om zodoende tot een ledenadministratie te komen.


Ruim 104 mensen reageerden op dit aanmeldingsformulier en kon de P.V. opgericht worden op 1 juni 1960.
Er was het eerste jaar niet voldoende geld om een attractief reisje te maken en daarom werd er een contactavond gehouden in het Westerpaviljoen. Het Westerpaviljoen bleef jaren onze vaste zaal voor allerlei kaart en feestavonden, later gingen we naar de kantine van Levers Zeep Maatschappij in Vlaardingen. De laatste jaren gingen we naar diversen locaties in de omstreek. In 1985 is er heel groot feest gehouden in het Congresgebouw te Den Haag i.v.m het 25 jarig jubileum.
In 1992 is P.V. opgehouden te bestaan in verband met de overname van Federal Express-ex Alvracht door Van Ommeren.

Feestavond in de kantine van de L.Z.M. heel lang geleden

Er werd gegokt...


... er werd gedanst...


... en er werd gegeten.
 De P.V. deed ook Sinterklaas feesten organiseren zoals in ’t Spatje in Zwijndrecht voor de kinderen van al het personeel van de toenmalige Alvracht.

Hieronder enkele foto’s van het laatste Sinterklaasfeest van de P.V. Fedex.

Kom jij maar eens bij Sinterklaas kindje.Bjorn Ortsen bij Sinterklaas.


Zijn hier nog stoute kinderen.

We hadden in een ver verleden net als de Elbe ook coasters varen, die veelal naar Engeland voeren met eetbare olie en vetten.

"Palma"


Soort:MotortankcoasterIMO:n/aDWT:196
LxBxD:34.25x6.50x2.34Werf:J. KosterPlaats:Groningen (NLD)
Jaar:1928Motor:Deutz 4 cilinderPK:240
Snelheid:9 mijlEigenaar:Algemeen Vracht Kantoor NVThuishaven:Rotterdam
Vlag:Nederland
Historie:1928 Palma van Palmlijn, 1932 Palma van Alvracht, 1953 Affirmity van Everard F.T. (GBR),  
december 1964 gesloopt in Krimpen a/d IJssel (NLD)
Extra info:In 1932 verlengd, DWT werd toen 280 ton, 1958 nieuwe Deutz
"Ingeborg"Soort:MotortankcoasterIMO:5031834DWT:635
LxBxD:51.18x7.87x3.54Werf:J.L. MeyerPlaats:Papenburg (DEU)
Jaar:1937Motor:SulzerPK:450
Snelheid:9 mijlEigenaar:Algemeen Vracht Kantoor NVThuishaven:Rotterdam
Vlag:Nederland
Historie:1937 Ingeborg, 1956 Awardity van Everard (GBR), 1965 Agia Trias (GRE), 1970 Kopanos (GRE) 1973 Agia Trias, 1973
Prodomaki-A (GRE) en in 1973 gesloopt
Extra info:

"Jenny"Soort:MotortankcoasterIMO:n/aDWT:800
LxBxD:59.65x9.02x3.56Werf:D.W. Kremer und sohnPlaats:Elmshorn (DEU)
Jaar:1937Motor:D.W.K.PK:300
Snelheid:9 mijlEigenaar:Algemeen Vracht Kantoor NVThuishaven:Rotterdam
Vlag:NederlandTanks:10
Historie:1937 Jenny
Extra info:De Jenny bevond zich op 14 mei 1940 te Rotterdam en is in beslag genomen door de Duitse bezetters. In augustus 1944 onder
Duitse vlag door een een geallieerde luchtaanval gezonken op 47*14 ‘NB en 01*34 ‘WL. Het schip is in 1946 gelicht en total loss verklaart en gesloopt. In 1951 Lloyds Register nog wel onder Franse vlag geregistreerd.


"Harold"


In God's naam doop ik u Harold en wens u en uw bemanning een behouden vaart, zei de doopster Mevr. Van Moorsel.


De stapelloop in Gorinchem.


Proefvaart.
We hebben ook sleepvrachtschepen gehad, die veel voor opslag in de Waalhaven in Rotterdam lagen.
Deze schepen zijn aangekocht om vooral het sojabonenvervoer naar diversen fabrieken van Unilever te waarborgen."Alvracht 51" (1)

Soort: Sleepvrachtschip ENI: n/a Ton: 1594
LxBxD: 89.40x10.21x2.60 Werf: Gebr. Pot Plaats: Bolnes (NLD)
Jaar: 1895 Eigenaar: Algemeen Vracht Kantoor NV Thuishaven: Rotterdam
Vlag: Nederland Ruimen: 12
Historie: 1895 Aegir van Wischermann (DEU), 1966 Alvracht 51, 1974 Palenbak V, 1982 gesloopt in Vlissingen (NLD)
Extra info: Dit schip had een klipper boeg


"Alvracht 52" (1)
Soort: Sleepvrachtschip ENI: n/a Ton: n/a
LxBxD: n/a Werf: n/a Plaats: n/a
Jaar: n/a Eigenaar: Algemeen Vracht Kantoor NV Thuishaven: Rotterdam
Vlag: Nederland Ruimen: n/a
Historie: 1966 Alvracht 52, gesloopt n/a
Extra info: Is een sleepschip van Winschermann (DEU) geweest
"Alvracht 53" (1)
Soort: Sleepvrachtschip ENI: 02308157 Ton: 1572
LxBxD: 85.09x10.47x2.65 Werf: van der Giesen Plaats: Krimpen a/d IJssel (NLD)
Jaar: 1914 Eigenaar: Algemeen Vracht Kantoor NV Thuishaven: Rotterdam
Vlag: Nederland Ruimen: 11
Historie: 1914 Gernhilde, 1916 Velasquez, 1967 Alvracht 53, 1980 gesloopt bij van de Marel in Ouwerkerk (NLD)
Extra info:"Alvracht 54" (1)
Soort: Sleepvrachtschip ENI: 02308103 Ton: 1495
LxBxD: 85.18x10.33x2.46 Werf: P. Smit Plaats: Rotterdam (NLD)
Jaar: 1923 Eigenaar: Algemeen Vracht Kantoor NV Thuishaven: Rotterdam
Vlag: Nederland Ruimen: 11
Historie: 1923 Leonardo, 1967 Alvracht 54, 1980 gesloopt bij van de Marel in Ouwerkerk (NLD)
Extra info:
"Alvracht 55" (1)
Soort: Sleepvrachtschip ENI: 02304668 Ton: 1335
LxBxD: 79.93x9.49x2.50 Werf: Bodewes Plaats: Millingen a/d Rijn (NLD)
Jaar: 1930 Eigenaar: Algemeen Vracht Kantoor NV Thuishaven: Rotterdam
Vlag: Nederland Ruimen: 10
Historie: 1930 Gelderland 5, 1967 Alvracht 55, gesloopt n/a
Extra info:"Alvracht 56" (1)
Soort: Sleepvrachtschip ENI: 1173 B 1927 Rotterdam Ton: 1490
LxBxD: 86.21x10.05x2.51 Werf: van der Giesen Plaats: Krimpen a/d IJssel (NLD)
Jaar: 1899 Eigenaar: Algemeen Vracht Kantoor NV Thuishaven: Rotterdam
Vlag: Nederland Ruimen: 10
Historie: 1899 Rivierland 3, n/a Alvracht 56, gesloopt n/a
Extra info:


De 53 & 54 liggen te wachten om te laden in de Europoort (NLD).


Kopra laden bij een elevator.


Alvracht 53 bij de sloperij foto © Lekko.
In de loop der jaren zijn de sleepschepen vervangen door deze aangekochte en nieuwgebouwde duwbakken. Die werden ook net zoals de sleepschepen ingezet voor het vervoer van sojabonen naar Zwijndrecht en  Spyck en soms naar Mannheim.


"Alvracht 51" (2)
Soort: Vrachtduwbak ENI: n/a Ton: 2786
LxBxD: 76.44x11.40x4.10 Werf: Plocka Stocznia Plaats: Plock (POL)
Jaar: 1980 Eigenaar: Algemeen Vracht Kantoor NV Thuishaven: Rotterdam
Vlag: Nederland
Historie: n/a
Extra info:

Sojabonen laden in de Europoort bij de G.E.M.

"Alvracht 52" (2)
Soort: Vrachtduwbak ENI: 02316018 Ton: 2786
LxBxD: 76.44x11.40x4.10 Werf: Plocka Stocznia Plaats: Plock (POL)
Jaar: 1980 Eigenaar: Algemeen Vracht Kantoor NV Thuishaven: Rotterdam
Vlag: Nederland
Historie: Verkocht aan O. Slokkers als Espera 10 
Extra info:"Alvracht 53" (2)
Soort: Vrachtduwbak ENI: 02316466 Ton: 2544
LxBxD: 76.27x11.40x3.80 Werf: Plocka Stocznia Plaats: Plock (POL)
Jaar: 1972 Eigenaar: Algemeen Vracht Kantoor NV Thuishaven: Rotterdam
Vlag: Nederland
Historie: n/a
Extra info:


"Alvracht 54" (2)
Soort: Vrachtduwbak ENI: 02316467 Ton: 2544
LxBxD: 76.67x11.40x3.80 Werf: Plocka Stocznia Plaats: Plock (POL)
Jaar: 1972 Eigenaar: Algemeen Vracht Kantoor NV Thuishaven: Rotterdam
Vlag: Nederland
Historie: n/a
Extra info:


"Alvracht 55" (2)

Soort: Vrachtduwbak ENI: 02317203 Ton: 2574
LxBxD: 76.30x11.40x3.80 Werf: Plocka Stocznia Plaats: Plock (POL)
Jaar: 1973 Eigenaar: Algemeen Vracht Kantoor NV Thuishaven: Rotterdam
Vlag: Nederland
Historie: n/a
Extra info:"Alvracht 56" (2)
Soort: Vrachtduwbak ENI: 02317204 Ton: 2563
LxBxD: 76.39x11.40x3.81 Werf: Plocka Stocznia Plaats: Plock (POL)
Jaar: 1973 Eigenaar: Algemeen Vracht Kantoor NV Thuishaven: Rotterdam
Vlag: Nederland
Historie: n/a
Extra info:


Teun Coenradi ✝ een duwbak aan het lossen bij de Unimills in Zwijndrecht (NLD).
Enkele foto’s van bemanningsleden die we gehad hebben in de loop der jaren.Ben Werkman ✝ en een heel jonge Jaap Konings op de Alvracht 17.


Rinus v/d Adel met slang en Jan Pellikaan ✝ aan het boenen op de Alvracht 16.


Han v/d Adel ✝ en een douanebeambte aan het verzegelen.


De vrouwen komen aan boord terug van boodschappen doen op de Alvracht 16.


Henk Kleinstra ✝ tijdens de proefvaart van de Alvracht 20.


Van links naar rechts, Wim v/d Borden, Roel Westerman, Ide Snoek ✝ en Annibal Dos Reis Borges.


Binfürst deed het vervoer over de weg voor Alvracht, en is na de overname door Van Ommeren geheel verkocht aan het Belgische vervoersbedrijf Sitra.


Binfűrst Autotransport B.V.


Binfűrst is volledig thuis op de weg in binnen- en buitenland.
Zij heeft de beschikking over een up-to-date wagenpark, ongeveer 90 eenheden, geschikt voor tankvervoer (ADR en eetbare producten), koel en vriesvervoer (kwaliteit gegarandeerd door ATP-certificaten), en vervoer van stukgoed.
Haar activiteiten sluiten aan op die van het Algemeen Vrachtkantoor en van Oeveren Expeditie- en Veembedrijf. Zij werkt samen met zusterorganisaties in België, Frankrijk, West-Duitsland, Engeland, Spanje en Italié. Binfùrst verzorgt alle formaliteiten voor een efficiënt en snel vervoer. Zij benut de flexibiliteit van de auto in het van huis tot huis vervoer ,,all over Europe", onder andere met behulp van Huckepack-, Kangeroe- en Ferry-diensten.

Tankauto laden bij de Nieuwe Matex in Vlaardingen (NLD).


Het voormalige kantoor in Hendrik Ido Ambacht (NLD).


Een wel zeer oude truck met oplegger bij het nieuwe kantoor.


Koelwagen komt uit de Duchess Of Holland van de Norfolklijn gereden, waar Unilever ook eigenaar van was. 


Voormalig directeur Jan de Zanger ✝ word geridderd.
Het nieuwe logo na overname door Federal Express.De wagens moesten schoon bij de klanten komen.


Van Oeveren was voor Transportgroep Alvracht een aanvulling voor haar diensten voor Unilever. Eerst in Breda, toen het nieuwe kantoor in Barendrecht geopend werd was daar plaats voor Van Oeveren in een nieuwe opslagloods.
Na de overname door Van Ommeren zijn alle medewerkers geïntegreerd bij de opslag en distrubitie van Van Ommeren.

Van Oeveren Expeditie-en Veembedrijf B.V.

De activiteiten van Van Oeveren bepalen zich tot het verzorgen van de fysieke distributie voor de Nederlandse markt ten behoeve van zowel binnenIandse als buitenlandse opdrachtgevers.
Het dienstenpakket omvat zowel het afhalen van goederen van de productieplaats, opslag of overslag, als de finale aflevering in Nederland bij grossiers, detaillisten en de niet-distributieve handel.
Van Oeveren is met name gespecialiseerd in de fysieke distributie van levensmiddelen, alcoholhoudende dranken, suikerperen en huishoudelijke chemicalien en reinigingsmiddelen.
In combinatie met het zuster-bedrijf S.B.T.NV/S.A. te Brussel is Van Oeveren in staat uw fysieke distributieproblemen vanuit een Benelux optiek te benaderen.
Van Oeveren opereert vanuit een centraal magazijn te Breda, gunstig gelegen ten opzichte van de belangrijke vervoeraders naar het westen, midden en oosten van het land, 50 km verwijderd van Rotterdam en Antwerpen.
Het centraal magazijn omvat 12.000 me met faciliteiten voor gekoelde opslag, kredietbergplaatsen portwijnen douaneloods en een inpandlge spoor- wegaansluiting.
Vanuit het centraal magazijn kan in een direct àfleveringssysteem worden gedistribueerd binnen 48 uur na ontvangst van de verzendorders. Alleen voor afleveringen in de provincies Groningen, Friesland en Drente wordt gebruik gemaakt van een overslag depot. De administratieve controle van het distributieve proces is dan ook van hoge kwaliteiet Van Oeveren beschikt over een DATA-100 terminal, welke met diverse rekencentra verbonden kan worden, alsmede overeen data processing unit ten behoeve van uw voorraadadministratie en de vervaardiging van vervoer- documenten. Vanwege het omvangrijke internationale vervoer- pakket zijn wij in staat alle douanezakqn voor u te behandelen.
De loods in Breda.


Wagens laden en lossen, wegbrengen van goederen naar de plek.


Er reden bij Binfürst ook wagens met de naam Van Oeveren.


Ook per trein werden er goederen aan en afgevoerd in de loods van Breda.
De Elbe XIII in de Fedex Kleuren en met de naam Fedex 1.


Deze firma is op 15 juni 1921 opgericht als Deutsch-Holländisches Schiffahrtskontor GmbH. De naam Schiffahrts- und Speditions Kontor Elbe kreeg men in april 1922.
Elbe is een groot bedrijf geweest in het verleden, men had tankcoasters, duwboten en bakken en binnenvaarttankers. Elbe was thuis in dezelfde markt als Alvracht, alleen dan in Duitsland.De motortankschepen van Elbe.


"Elbe I"
Soort: Motortankschip voor eetbaar ENI: 04400300 Ton: 993
LxBxD: 67.00x8.18x2.98 Motor: Deutz PK: 800
Tanks: 10 losse M3: 1100 Pompen: 2x Bornemann
Capaciteit: 1x 260 m3 + 1x 80 m3 Werf: Bayerische Plaats: Erlenbach (DEU)
Jaar: 1970 Eigenaar: Elbe Schiffahrts & Spedition Thuishaven: Hamburg (DEU)
Vlag: Duitsland Stoomketel: Hukenau
Historie: 1970 Elbe I, 1992 Moldau, 2005 Piz Mandala
Extra info:


Als Moldau bij St.Andries 02-1992.


"Elbe II"
Soort:Motortankschip voor eetbaarENI:04400310Ton:991
LxBxD:67.00x8.18Motor:DeutzPK:800
Tanks:10 losseM3:1100Pompen:2x Bornemann
Capaciteit:260 + 80 m3Werf:BayerischePlaats:Erlenbach (DEU)
Jaar:1970Eigenaar:Elbe Schiffahrts & Spedition Thuishaven:Hamburg (DEU)
Vlag:DuitslandStoomketel:Hukenau
Historie:1970 Elbe II, 1992 Schwinge, 2005 Piz Sidley
Extra info:


"Elbe III"
Soort:Motortankschip voor eetbaarENI:Ton:987
LxBxD:66.98x8.18x2.98Motor:DeutzPK:800
Tanks:10 losseM3:1100Pompen:1x bbornnemann
Capaciteit:260 m3Werf:BayerischePlaats:Erlenbach (DEU)
Jaar:1970Eigenaar:Elbe Schiffahrts & SpeditionThuishaven:Hamburg (DEU)
Vlag:DuitslandStoomketel:Hukenau
Historie:1970 Elbe III, 1992 Havel, 2005 Piz Harvard, 2008 Piz Kekes, 2011 Walsrode
Extra info:


Als Havel te Alblasserdam 02-1992.
"Elbe IV"
Soort: Motortankschip voor eetbaar ENI: 040009440 Ton: 1154
LxBxD: 79.90x8.25x2.61 Motor: Deutz RV6M545 PK: 500
Tanks: 12 M3: n/a Pompen: n/a
Capaciteit: n/a Werf: Ruhrorter Plaats: Duisburg (DEU)
Jaar: 1958 Eigenaar: Elbe Schiffahrts & Spedition Thuishaven: Hamburg (DEU)
Vlag: Duitsland Stoomketel: n/a
Historie: 1958 n/a, eind 70 Elbe IV, 1987 Laxans, 1996 Karin, gesloopt ?
Extra info: Is voor Elbe tijd verlengd© Jan van 't Verlaat.


"Elbe V"
Soort:Motortankschip voor eetbaarENI:04302770Ton:1196
LxBxD:80.12x8.20x2.65Motor:MAKPK:600
Tanks:12M3:1280Pompen:2x n/a
Capaciteit:220 m3Werf:OberwinterPlaats:Oberwinter (DEU)
Jaar:1956Eigenaar:
Elbe Schiffahrts & Spedition
Thuishaven:Hamburg (DEU)
Vlag:DuitslandStoomketel:n/a
Historie:1956 Hansa 3, eind 70 Elbe V, 1992 Ilmenau, 1993 gesloopt in s'Gravendeel
Extra info:Voor Elbe tijd verlengd, bij Elbe nieuwe hoofdmotor Caterpillar 712 pk


© Jan van 't Verlaat."Elbe VI"
Soort:Motortankschip voor eetbaarENI:04015060Ton:1124
LxBxD:79.95x8.20x2.51Motor:MAKPK:500
Tanks:12M3:1480Pompen:1x n/a
Capaciteit:290 m3Werf:ArminiusPlaats:Bodenwerder (DEU)
Jaar:1958Eigenaar:Elbe Schiffahrts & Spedition Thuishaven:Hamburg (DEU)
Vlag:DuitslandStoomketel:n/a
Historie:1958 Hugo Pastorino, 1979 Elbe VI, 1992 Krückau, 10-1995 gesloopt in s'Gravendeel (NLD)
Extra info:Als Hugo Pastorino verlengd was eerst 67.00 meter lang
Als Krückau © Jan van 't Verlaat.
"Elbe VII"
Soort: Motortankschip voor eetbaar ENI: 04402070 Ton:
LxBxD: 80.20x8.20x2.68 Motor: Caterpillar PK:
Tanks: 12 dubbele bodem M3: 1280 Pompen:
Capaciteit: 2x 200 m3 Werf: Rheinwerft Mombach Plaats:
Jaar: 1958 Eigenaar: Elbe Schiffahrts & Spedition Thuishaven: Hamburg (DEU)
Vlag: Duitsland Stoomketel: n/a
Historie: 1958 Helmut, 1980 Elbe VII, 1992 Lühe, 1993 oktober gesloopt in s'Gravendeel (NLD)
Extra info: verlengd als Helmut, stond eerst een 600 pk Deutz inAls Lühe.


"Elbe VIII"
Soort:Motortankschip voor eetbaarENI:05107550Ton:1262
LxBxD:79.90x9.54x2.77Motor:CaterpillarPK:862
Tanks:12 losseM3:1489Pompen:2x Bornemann
Capaciteit:280 + 100 m3Werf:n/aPlaats:Turkije
Jaar:1981Eigenaar:Elbe Schiffahrts & Spedition Thuishaven:Hamburg (DEU)
Vlag:DuitslandStoomketel:ja
Historie:1981 Elbe VIII, 1992 Oste, 2005 Piz Orisaba, 2007 Piz Aubrig
Extra info:Als Elbe VIII © Jan van 't Verlaat.


"Elbe IX" (II)
Soort:Motortankschip voor eetbaarENI:04029050Ton:1229
LxBxD:85.00x9.00x2.60Motor:CaterpillarPK:880
Tanks:12 losseM3:1459Pompen:2x Bornemann
Capaciteit:340 + 170 m3Werf:VahaliPlaats:Gendt (NLD)
Jaar:1985Eigenaar:Elbe Schiffahrts & Spedition Thuishaven:Hamburg (DEU)
Vlag:DuitslandStoomketel:ja
Historie:1985 Elbe IX, 1992 Elbe, 2005 Piz Everest, 2008 Salute
Extra info:"Elbe X" (II)
Soort:Motortankschip voor eetbaarENI:04002310Ton:1049
LxBxD:79.98x8.20x2.52Motor:CaterpillarPK:520
Tanks:12M3:n/aPompen:1x
Capaciteit:n/aWerf:OberwinterPlaats:Oberwinter (DEU)
Jaar:1954Eigenaar:Elbe Schiffahrts & Spedition  Thuishaven:Hamburg (DEU)
Vlag:DuitslandStoomketel:ja
Historie:1954 Alice F, n/a Reini, eind 1970 Elbe X, 1987 Ophir, 1991 Kralingen, 1993 Asfra, 1995 Regina Coeli, 1999 gesloopt
Extra info:Elbe X (II) © Jan van 't Verlaat.


"Elbe X" (III)
Soort: Motortankschip voor eetbaar ENI: 04029430 Ton: 1326
LxBxD: 84.74x8.99x2.77 Motor: Caterpillar PK: 880
Tanks: 12 losse M3: 1455 Pompen: 2x 
Capaciteit: 340 + 170 m3 Werf: Stockznia Plaats: Wroclaw (POL)
Jaar: 1987 Eigenaar: Elbe Schiffahrts & Spedition  Thuishaven: Hamburg (DEU)
Vlag: Duitsland Stoomketel: ja
Historie: 1987 Elbe X, 1992 Saale, 2005 Piz Stanley, 2010 Emma, 2012 Piz Stanley
Extra info:
als Saale bij Slijk-Ewijk (NLD) © Jan van 't Verlaat."Elbe XI"
Soort:Motortankschip voor eetbaarENI:05107930Ton:1262
LxBxD:79.90x9.54x2.75Motor:CaterpillarPK:850
Tanks:12 losseM3:1482Pompen:2x
Capaciteit:280 + 100 m3Werf:n/aPlaats:Turkije
Jaar:1982Eigenaar:
Elbe Schiffahrts & Spedition
Thuishaven:Hamburg (DEU)
Vlag:DuitslandStoomketel:ja
Historie:1982 Elbe XI, 1992 Stör, 2005 Piz Shkhara
Extra info:Vaart in charter voor Fluvia. ENI nu 02327534, nieuwe hoofdmotor Wartsila 1100 pkAls Stör bij Nijmegen (NLD) 07-08-1992 © Jan van 't Verlaat.


"Elbe XII"
Soort:Motortankschip voor eetbaarENI:05108260Ton:1273
LxBxD:79.90x9.54x2.80Motor:CaterpillarPK:800
Tanks:12 losseM3:1489Pompen:2x
Capaciteit:280 + 100 m3Werf:n/aPlaats:Turkije
Jaar:1982Eigenaar:Elbe Schiffahrts & Spedition Thuishaven:Hamburg (DEU)
Vlag:DuitslandStoomketel:ja
Historie:1982 Elbe XII, 1992 Trave, 2005 Piz Trikora
Extra info:

Als Elbe XII bij St. Goar (DEU) 29-04 1984 © Jan van 't Verlaat."Elbe XIII"
Soort:Motortankschip voor eetbaarENI:04029290Ton:1262
LxBxD:85.00x8.99x2.85Motor:CaterpillarPK:800
Tanks:12 losseM3:1473Pompen:2x
Capaciteit:340 + 170 m3Werf:VahaliPlaats:Gendt (NLD)
Jaar:1982Eigenaar:Elbe Schiffahrts & Spedition  Thuishaven:Hamburg (DEU)
Vlag:DuitslandStoomketel:ja
Historie:1987 Elbe XIII, 1989 Fedex 1, 1992 Alster, 2005 Piz Anapurna, 2009 Robin, 2012 Piz Anapurna
Extra info:Nieuwe hoofdmotor Caterpillar 1014 pk
Als Elbe XIII © Jan van 't Verlaat.


"Elbe XVI"
Soort:Motortankschip voor eetbaarENI:04003090Ton:917
LxBxD:66.88x8.19x2.51Motor:MWMPK:500
Tanks:10 met dubbele bodemM3:950Pompen:1x
Capaciteit:200 m3Werf:J. GruberPlaats:Hamburg (DEU)
Jaar:1956Eigenaar:Elbe Schiffahrts & Spedition Thuishaven:Hamburg (DEU)
Vlag:DuitslandStoomketel:nee
Historie:1956 Elbe XVI, 1990 gesloopt
Extra info:1987 verkocht aan O. Slokkers ENI 02318433 en 3 jaar in Moerdijk gelegen
Laden in Spyck (DEU) © Jan van 't Verlaat


"Elbe XVII"
Soort:Motortankschip voor eetbaarENI:04600500Ton:908
LxBxD:66.94x8.20x2,52Motor:MWMPK:500
Tanks:10 met dubbele bodemM3:950Pompen:1x 
Capaciteit:200 m3Werf:J. GrubePlaats:Hamburg (DEU)
Jaar:1958Eigenaar:Elbe Schiffahrts & Spedition Thuishaven:Hamburg (DEU)
Vlag:DuitslandStoomketel:nee
Historie:1956 Elbe XVII, 1992 gesloopt
Extra info:
Elbe XVII te Sliedrecht op 10-07-1987 © Jan van 't Verlaat.
"Elbe XVIII"
Soort:Motortankschip voor eetbaarENI:04003100Ton:866
LxBxD:66.88x8.19x2,51Motor:MWMPK:500
Tanks:10 met dubbele bodemM3:950Pompen:1x 
Capaciteit:200 m3Werf:J. GrubePlaats:Hamburg (DEU)
Jaar:1958Eigenaar:Elbe Schiffahrts & Spedition Thuishaven:Hamburg (DEU)
Vlag:DuitslandStoomketel:nee
Historie:1958 Elbe XVIII,  1992 Pinnau, 1993 gesloopt in s'Gravendeel (NLD)
Extra info:
Als Elbe XVIII © Jan van 't Verlaat."Elbe XIX"
Soort:Motortankschip voor eetbaarENI:04003110Ton:956
LxBxD:66.92x8.20x 2.52Motor:MWMPK:500
Tanks:10 met dubbele bodemM3:950Pompen:1x 
Capaciteit:200 m3Werf:J. GrubePlaats:Hamburg (DEU)
Jaar:1959Eigenaar:Elbe Schiffahrts & Spedition                   Thuishaven:Hamburg (DEU)
Vlag:DuitslandStoomketel:nee
Historie:1959 Elbe XIX, 1986 Cornevent ENI) 02317686, 1987 Frank-M, 1992 Privano, 1997 St. Izaire, 2002 gesloopt
Extra info:In Elbe tijd verlengd naar 79.88 toen 1074 ton met 12 tanks, dit schip heeft vanaf 1959 tot 1983 altijd in de gasolie 
gevaren.
Bij gebrek aan een foto van de XIX, deze dan maar van de Elbe XVI © Jan van 't Verlaat.
De duwboten van Elbe, die de bakken met sojabonen van Rotterdam naar Mannheim (DEU) brachten.

"Wiking"
Soort: Duwboot ENI: 4003120 Ton: 151
LxBxD: 38,00x13,40x1,60 Werf: De Biesbosch Plaats: Dordrecht (NLD)
Jaar: 1974 Motoren: 3x MAK PK: 3x 2200
Eigenaar: Elbe Schiffahrts & Spedition Thuishaven: Hamburg (DEU) Vlag: Duitsland
Historie: 1974 Wiking, 1978 Veerhaven IV-Nijlpaard ENI 02315287, 1997 gesloopt bij Stolk in Hendrik Ido Ambacht (NLD)
Extra info: Was de sterkste duwboot op de Rijn, motoren waren terug gesteld naar 3x 1800 pkOp weg naar Mannheim (DEU) © Jan van 't Verlaat.


Op weg naar Mannheim (DEU) © Jan van 't Verlaat.
"Hanseat"
Soort: Duwboot ENI: 04003040 Ton: 180
LxBxD: 35.00x13.00x1.67 Werf: Rheinwerft Walsum  Plaats: Walsum (DEU)
Jaar: 1972 Motoren: MTU PK: 3x 1125
Eigenaar: Elbe Schiffahrts & Spedition Thuishaven: Hamburg (DEU) Vlag: Duitsland
Historie: 1972 Hanseat, 1983 Lehnkering 19, 1994 Camaro ENI 02321831, 1997 Nero, 2006 naar de Donau
Extra info: Later 3x 1200 pk


Foto's © Jan van 't Verlaat.
"Hammonia"
Soort: Duwboot ENI: 04003050 Ton: 210
LxBxD: 32.08x11.40x1.60 Werf: J. Oelkers Plaats: Hamburg (DEU)
Jaar: 1971 Motoren: 2x MAN PK: 2x 1125
Eigenaar: Elbe Schiffahrts & Spedition Thuishaven: Hamburg (DEU) Vlag: Duitsland
Historie: 1971 Hammonia, 1978 Franz Haniel 9, 1988 Hammonia (NLD) ENI 02318467, 2008 Herkules IX (DEU)
Extra info: Later 2x Deutz 1151 pk


Foto's © Jan van't Verlaat
"Janus"
Soort: Duwboot ENI: 04025370 Ton: 31
LxBxD: 17.54x7.07x1.72 Werf: J. Oelkers Plaats: Hamburg
Jaar: 1973 Motoren: 2x Deutz PK: 2x 450
Eigenaar: Elbe Schiffahrts & Spedition Thuishaven: Hamburg (DEU) Vlag:Duitsland
Historie: 1973 Janus, 1983 Mura (NLD), 1983 Franz Haniel 8 (DEU), 1987 Sankt Nikola ENI 08557002 (AUS), 2003 Enns (AUS)  
Extra info: Sinds 1985 op de Donau


Still going strong al 52 jaar, mijn eerste schip bij de Alvracht.
Crow ex Alvracht 17 (I) vaart nog steeds in de Rotterdamse haven als smeerolieschip.

Helaas, aan alles komt een eind, het tijdperk Alvracht, Fedex, Van Ommeren & Vopak is nu afgesloten met de verkoop op 22 april 2005 van de 2 Nederlandse en 9 Duitse schepen aan Fluvia Vegoil.

Hier nog een paar foto's van de schepen in de Fluvia kleuren.

Calabria ex Alvracht 19.


Curia ex Alvracht 8 (II).


Cypria ex Alvracht 10 (II).


Piz K2, ex Campania (III)


Piz Anapurna, ex Elbe XIII.


Salute, ex Elbe IX (II).
Om het boek af te sluiten 2 luchtfoto's van mijn huidige werkplek.

In 1968...


... en in 2011.
Als laatste een foto, een plaatje dat nooit meer gezien zal worden de 2 kempenaars namelijk de Alvracht 5 & 6 lossende bij Van De Bergh & Jurgens in de Nassauhaven-Rotterdam. 3 opmerkingen:

 1. Mooi,
  Een stukje historie ook voor mij.
  Berend Bartelds matroos alvracht 53 tot 1 sept. 1973
  en een enkele keer een aflossing gedaan op een paar tankers welke groot ??.
  Was een fijne tijd bij alvracht.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ik mis de Elbe XV. Gebouwd 1948 omg. Hamburg 67x8,22. Is in 1977 door C. Gravendeel uit Puttershoek ingekort tot 55 m en omgebouwd tot kraanschip Tertio. Vaart nog steeds onder die naam voor vd Herik uit Sliedrecht. Motor uit 1956: MAN G6V 23,5/33

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Mooie herinnering
  Ik ben eigenlijk opgegroeid in de eetbare olie
  Mijn vader had eerst een spits die DESI noemde
  En dan rond eind jaren 80 heeft hij dan de kempenaar ELMA overgenomen van de 2 gebroeders gerrit en leo
  1 broer is dan ook nog verdronken maar spijtig genoeg kan ik op die man komen
  Mazr dan heeft mijn vader de kempenaar ook DESI genoemd
  En dan in de jaren 90 heeft mijn vader dan een vrachtschip laten ombouwen als tanker met eenmalige tanks van DESI
  en dit schip heeft hij dan de naam LEENTJ V
  mijn vader was een zelfstandige
  Zoals de Willemsen
  Daar had je de schepen
  WILGER
  WILRO
  GERWIL
  JOHNY
  SARCA
  en dan had je nog de schepen
  ELMA
  BOERKE
  MONIQUE
  CORNEEL
  CORIAL
  ATLANTIS
  JAWS
  dat waren zo de schepen waar ik zo mee ben opgegroeid
  En ook natuurlijk de vooruitgang van
  De ELBE schepen de ALVRACHT schepen
  En de rest
  Bedankt voor even de herinnering
  Mijn vader was willy crapoen
  Twas een rosse kop en had een baard
  Ik hoop hier mede dat sommige vader herkennen
  Met vriendelijke groeten
  Zijn zoon
  Crapoen Didier

  BeantwoordenVerwijderen